หมวดหมู่: info

ข้อมูลทั่วไปของยาคุมแต่ละยี่ห้อ

ยาคุมบีริซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “บีริซ” (Beriz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมบีริซ (Beriz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ