หมวดหมู่: info

ข้อมูลทั่วไปของยาคุมแต่ละยี่ห้อ

ยาคุมซีราเซท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ซีราเซท” (Cerazette)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมซีราเซท (Cerazette) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมอานาไม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “อานาไม” (Anamai)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมอานาไม (Anamai) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมบีลาร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “บีลาร่า” (Belara)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมบีลาร่า (Belara) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไลน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไลน่า” (Lina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไลน่า (Lina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมชาริว่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ชาริว่า” (Chariva)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมชาริว่า (Chariva) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเดลิต้อน โฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เดลิต้อน” (Dailyton)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเดลิต้อน (Dailyton) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ