หมวดหมู่: info

ข้อมูลทั่วไปของยาคุมแต่ละยี่ห้อ

ยาคุมเฮเลน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮเลน” (Helen)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮเลน (Helen) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเอ็กซ์ลูตอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเอ็กซ์ลูตอน (Exluton) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (Jeny F.M.P.)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี. (Jeny F.M.P.) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์เกร็ต พิงค์” (Margret Pink)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมนอร์เกสเต้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “นอร์เกสเต้” (Norgeste)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมนอร์เกสเต้ (Norgeste) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ