หมวดหมู่: info

ข้อมูลทั่วไปของยาคุมแต่ละยี่ห้อ

ยาคุมแอนนา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แอนนา” (Anna)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแอนนา (Anna) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมนีน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “นีน่า” (Nina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมนีน่า (Nina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมินนี่ 28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มินนี่ 28” (Minny 28)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมินนี่ 28 (Minny 28) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมินนี่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มินนี่” (Minny)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมินนี่ (Minny) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (Margaret X.O.)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ (Margaret X.O.) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “พรีม 28” (Preme 28)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมพรีม 28 (Preme 28) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ