ลืมกินยาคุม “คลาเรนซ์ 28”

ลืมรับประทานยาคุมคลาเรนซ์28

ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “คลาเรนซ์ 28” ต่อเนื่องกัน 2 เม็ด โดยเวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง

 

                ตัวอย่างที่ 1: สมมติว่ารับประทาน “คลาเรนซ์ 28” ในเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน แต่ลืมใช้ “เม็ดที่ 11” ในวันพุธ และลืมใช้ “เม็ดที่ 12” ในวันพฤหัสบดี แล้วนึกได้ในเวลา 08.00 น. ของวันศุกร์

                เมื่อนับจากเวลาที่ลืมเม็ดแรก (21.00 น. วันพุธ) ไปหาเวลาที่นึกได้และพร้อมรับประทานต่อ (08.00 น. วันศุกร์) จะเห็นได้ว่าห่างกัน 35 ชั่วโมงนะคะ

                ซึ่งหากแก้ไขได้ทันเวลาก็จะถือว่าลืมรับประทานไม่ถึง 48 ชั่วโมงนั่นเอง

 

 

                แม้ว่าในแผงของ “คลาเรนซ์ 28” จะไม่ได้ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้เลย ผู้ใช้จึงต้องรับประทานยาเรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 เท่านั้น

                แต่เพื่อให้ง่ายที่จะตรวจสอบว่ารับประทานยาคุมถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ก็สามารถนำเคล็ดลับในบทความ ยาคุม “คลาเรนซ์” (Clarenz) และ “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) มาไล่ลำดับกับ “วันในสัปดาห์” ได้ค่ะ

                และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันกับการไล่ลำดับดังกล่าว จึงแนะนำแนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “คลาเรนซ์ 28” ต่อเนื่องกัน 2 เม็ด โดยเวลาที่ลืมเม็ดแรก กับเวลาที่กลับมารับประทานต่อ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง ก็คือ ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานเม็ดต่อ ๆ ไปตามเวลาปกติ

                และเมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

 

                จากตัวอย่างข้างต้น จึงต้องแกะ “เม็ดที่ 12” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” มารับประทานทันทีที่นึกได้ ในเวลา 08.00 น. ของวันศุกร์

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ 13” ซึ่งเป็น “เม็ดถัดไป” ในเวลา 21.00 น. ตามปกติ

                ส่วน “เม็ดที่ 11” ซึ่งเป็นอีกเม็ดที่ลืมรับประทาน ให้แกะทิ้งไปได้เลย หรือจะเก็บไว้เป็นเม็ดยาสำรองเผื่อจำเป็นต้องใช้ (เช่น ใช้ซ้ำหากอาเจียน “เม็ดยาฮอร์โมน” ภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทาน หรือใช้แทน “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่ทำหาย) ก็ได้เช่นกัน     หลังจากนั้นก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ด ในเวลา 21.00 น. ไปเรื่อย ๆ หมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

 

                แต่ในกรณีที่ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” 2 เม็ดสุดท้ายในแผง หากนึกได้หลังลืมรับประทานเม็ดแรกยังไม่ถึง 48 ชั่วโมง ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทาน “อีกเม็ดที่ลืม” พร้อมกับ “เม็ดยาหลอก” ที่ต้องใช้ประจำวันนั้น ในเวลาปกติ

                หลังจากนั้นก็ให้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” ที่เหลืออยู่ไปตามลำดับ วันละเม็ด จนกว่าจะหมดแผง แล้วจึงต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                ตัวอย่างที่ 2: ลืมรับประทาน “เม็ดที่ 20” และ “เม็ดที่ 21” (ซึ่งเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” 2 เม็ดสุดท้ายในแผงของ “คลาเรนซ์ 28”) ในเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์และวันเสาร์ตามลำดับ แล้วนึกได้ในเวลา 08.00 น. ของวันอาทิตย์

                ก็ให้แกะ “เม็ดที่ 21” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” มารับประทานทันทีที่นึกได้

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ 20” ซึ่งเป็น “เม็ดยาฮอร์โมนอีกเม็ดที่ลืม” พร้อมกับ “เม็ดที่ 22” ซึ่งเป็น “เม็ดยาหลอกที่ต้องใช้ในวันนั้น” ในเวลา 21.00 น.

            แม้ว่าผู้ใช้จะได้รับประทานยาคุมรวมกัน 3 เม็ดในวันนี้ แต่ก็เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” 2 เม็ด และ “เม็ดยาหลอก” อีก 1 เม็ด จึงไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับฮอร์โมนสูงเกินไปนะคะ

                วันต่อ ๆ ไปก็ให้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” ที่เหลืออยู่ วันละเม็ด ตามลำดับไปจนหมดแผง จากนั้นก็ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

blank

 

 

                หากเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ถูกต้อง หรือมีผลคุมกำเนิดจากยาคุมแผงนี้แล้ว ในกรณีที่ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “คลาเรนซ์ 28” ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 48 ชั่วโมง อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา ถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง

                จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่ประสิทธิภาพก็อาจไม่สูงเท่ากับผู้ที่รับประทานตรงเวลาสม่ำเสมอ อีกทั้ง อาจพบปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยหรือประจำเดือนมาไม่ปกติได้ง่าย

                ดังนั้น ต่อไปจึงควรเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการลืมรับประทานซ้ำอีก และถ้ายังมีปัญหาเดิมอยู่เรื่อย ๆ ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อเปลี่ยนไปคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องบริหารยาบ่อย ๆ แทนการใช้ยาคุมรายเดือนค่ะ