ลืมกินยาคุม “ไดแอน-35”

ลืมรับประทานยาคุมไดแอน-35

ลืมรับประทาน “ไดแอน-35” ต่อเนื่องกันตั้งแต่ 3 เม็ดขึ้นไป

 

                ก่อนอื่น ต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า…

 

  1. สำหรับ “ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม” แล้ว ในกรณีที่ลืมและไม่ได้รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ตรงเวลา แต่ถ้ารับประทานช้ากว่าเวลาที่ต้องใช้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก็จะถือว่าเป็นเพียงการรับประทานยาคุมช้า แต่ยังไม่ใช่การขาดยา หรือพลาดยามื้อนั้นไป

                ยกตัวอย่างในกรณีที่รับประทานยาคุมในเวลา 21.00 น. ของทุก ๆ วัน สมมติว่าครั้งล่าสุดที่รับประทานไปแล้ว คือ เวลา 21.00 น. ของวันอาทิตย์ แต่กลับลืมรับประทานต่อในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์ เมื่อมานึกได้ในเวลา 12.00 น. ของวันอังคาร ก็รีบรับประทานเม็ดที่ลืมในทันทีที่นึกได้

                จะเห็นได้ว่าเวลาที่รับประทานจริง คือ 12.00 น. ของวันอังคารนั้น ห่างจากเวลาที่กำหนดไว้ คือ 21.00 น. ของวันจันทร์ 15 ชั่วโมง

                ในกรณีนี้ จะถือว่ามีการรับประทานยาคุมที่ต้องใช้ในวันจันทร์ ช้ากว่าเวลาปกติไป 15 ชั่วโมง

 

  1. แนวทางแก้ไขในกรณีที่ลืมรับประทานยา จะเน้นในกรณี “missed pill” (การขาดยา หรือพลาดยามื้อนั้นไป) ซึ่งสำหรับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมนั้น “1 missed pill” จะหมายถึงรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ช้ากว่าเวลาปกติ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 48 ชั่วโมง

                ถ้ายกตัวอย่างตามเดิม โดยสมมติว่าครั้งล่าสุดที่รับประทานไปแล้ว คือ เวลา 21.00 น. ของวันอาทิตย์ แต่กลับลืมรับประทานต่อในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์ เมื่อมานึกได้ในเวลา 21.00 น. ของวันอังคาร ก็รีบรับประทานเม็ดที่ลืมพร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ประจำวันนั้น

                จะเห็นได้ว่าเม็ดยาที่ควรต้องใช้ในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์ ถูกนำมารับประทานจริงในเวลา 21.00 น. ของวันอังคาร ซึ่งห่างจากเวลาที่กำหนดไว้ 24 ชั่วโมงพอดี

                ในกรณีนี้ จะถือว่ามีการขาดยา หรือพลาดยามื้อวันจันทร์ไป 1 เม็ดค่ะ (ถือเป็น 1 missed pill)

 

                แต่ถ้าไม่ได้รับประทานยาคุมในวันจันทร์และอังคาร แล้วไปนึกได้ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ แม้จะแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยเลือกเม็ดยาที่ลืมมาเพียงแค่ 1 เม็ด แล้วรับประทานพร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ประจำวันนั้นอีก 1 เม็ดก็ตาม

                ก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่ได้รับประทานจริง คือ 21.00 น. ของวันพุธ ห่างจากเวลาที่ควรรับประทาน คือ 21.00 น. ของวันจันทร์ เท่ากับ 48 ชั่วโมงพอดี

                จึงถือว่ามีการขาดยา หรือพลาดยามื้อวันจันทร์และอังคาร รวมเป็น 2 เม็ดนะคะ (ถือเป็น 2 missed pills)

               

  1. สำหรับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.030 – 035 มิลลิกรัม ถ้าเริ่มใช้อย่างถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดจากยาแล้ว Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 แนะนำว่ายังคงมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องในกรณี “1 – 2 missed pills”

                ซึ่งยาคุม “ไดแอน-35” มี Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัมค่ะ

 

                เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว ก็มาดูต่อนะคะว่าถ้าลืมรับประทาน “ไดแอน-35” ต่อเนื่องกันตั้งแต่ 3 เม็ดขึ้นไป จะแก้ไขอย่างไรดี