หาซื้อ Femine 30 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

                “ฟีมีน 30” (Femine 30) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวขนาดเล็ก จำนวน 21 เม็ดในแผง ก็คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดใหญ่ จำนวน 7 เม็ดในแผง จะเป็น “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาใด ๆ

 

                หากหาซื้อ “ฟีมีน 30” ไม่ได้ และต้องการใช้ยาคุมสูตรเดียวกันต่อ ก็สามารถใช้ “มาร์วีลอน 28” (Marvelon 28) หรือ “ริต้า 28” (Rita 28) แทนได้นะคะ

                แม้ว่า “มาร์วีลอน 28” และ “ริต้า 28” จะจัดทำ “เม็ดยาฮอร์โมน” ให้มีขนาดใหญ่กว่า “เม็ดยาหลอก” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ฟีมีน 30” ที่ “เม็ดยาหลอก” จะมีขนาดใหญ่กว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” แต่ทั้งหมดก็มีการจัดเรียงเม็ดยาในทิศทางเดียวกัน จึงน่าจะทำความเข้าใจได้ง่ายหากจำเป็นต้องเปลี่ยนยี่ห้อที่ใช้

 

                ในด้านราคา “มาร์วีลอน 28” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาประมาณแผงละ 100 – 130 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า “ฟีมีน 30” ที่เป็นยาผลิตภายในประเทศ

                ส่วน “ริต้า 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเช่นกัน มีราคาประมาณแผงละ 80 – 90 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับ “ฟีมีน 30” อย่างไรก็ตาม “ริต้า 28” เป็นยาคุมยี่ห้อใหม่ที่มีจำหน่ายมาไม่นานนัก ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงอาจหาซื้อได้ยากกว่า “มาร์วีลอน 28” ค่ะ

                (อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “มาร์วีลอน 28”, วิธีรับประทานยาคุม “ริต้า 28”)

 

                แต่ถ้าหาซื้อ “มาร์วีลอน 28” หรือ “ริต้า 28” ไม่ได้เช่นกัน ก็ยังสามารถใช้ “มาร์วีลอน” หรือ “ริต้า 21” ที่มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกันและมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันแทนได้นะคะ

                แต่ “มาร์วีลอน” และ “ริต้า 21” จะเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด จึงมีรูปแบบและวิธีการใช้ที่แตกต่างไปจาก “ฟีมีน 30” นั่นคือ แทนที่จะรับประทานเรียงตามลำดับตัวเลข ก็ต้องเปลี่ยนไปรับประทานตามลำดับวัน ซึ่งจะมี “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ระบุไว้ในแผง โดยให้เลือกเม็ดยาตรงกับวันที่รับประทานจริง

                และเนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” ดังนั้น เมื่อรับประทาน “มาร์วีลอน” หรือ “ริต้า 21” หมดแผงแล้ว ก็จะต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

blank

blank

 

                การเว้นว่าง 7 วันดังกล่าว ก็เหมือนกับการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” 7 วันของ “ฟีมีน 30” ค่ะ โดยถือเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” เพื่อให้ประจำเดือนมานั่นเอง ซึ่งประจำเดือนจะมาหลังจากที่ใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” หมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                “มาร์วีลอน” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาเท่ากับ “มาร์วีลอน 28” ดังนั้น หากหาซื้อ “ฟีมีน 30” ไม่ได้ และต้องการเปลี่ยนไปใช้ “มาร์วีลอน” หรือ “มาร์วีลอน 28” ก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ

                ส่วน “ริต้า 21” ก็เช่นเดียวกับ “ริต้า 28” ที่เป็นยาผลิตภายในประเทศ และมีราคาใกล้เคียงกับ “ฟีมีน 30” จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้พิจารณา ในกรณีที่หาซื้อยี่ห้อเดิมมาใช้ต่อไม่ได้ค่ะ

                (อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “มาร์วีลอน”, วิธีรับประทานยาคุม “ริต้า 21”)