ป้ายกำกับ: กินยาสมินย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมยาสมิน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ยาสมิน” ย้อนศร

แม้ว่าการรับประทานยาสมินย้อนศรจะไม่ได้ลดประสิทธิภาพของยาคุม แต่ก็ควรทราบแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อลดความสับสนที่เสี่ยงต่อการใช้ผิด