ป้ายกำกับ: ยาคุมพรีม 28

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Preme 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

หากหาซื้อ “พรีม 28” ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดไม่ได้ จะสามารถใช้ยี่ห้อใดแทนได้บ้าง และเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ยาคุม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “พรีม 28” (Preme 28)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมพรีม 28 (Preme 28) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ