ป้ายกำกับ: ยาคุมฮอร์โมนสูง

ยาคุมประเภทฮอร์โมนสูง
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมประเภทฮอร์โมนสูง

ยาคุมที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มียี่ห้อใดที่เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมประเภทฮอร์โมนสูง และนำมาใช้ในกรณีใดบ้าง

ยาคุมมาร์นอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์นอน” (Marnon)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์นอน (Marnon) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (Jeny F.M.P.)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี. (Jeny F.M.P.) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ