ป้ายกำกับ: ยาคุม

วิธีรับประทานยาคุมนอร์เกสเต้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “นอร์เกสเต้” (Norgeste)

ยาคุมนอร์เกสเต้ ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมมาเกร็ตพิงค์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “มาร์เกร็ต พิงค์” (Margret Pink)

ยาคุมมาเกร็ต พิงค์ ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมโนวีเนท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “โนวีเนท” (Novynette)

ยาคุมโนวีเนท ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (Jeny F.M.P.)

ยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี. ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมไซโคลเม็กซ์-20
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20)

ยาคุมไซโคลเม็กซ์-20 ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมไลน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “ไลน่า” (Lina)

ยาคุมไลน่า ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร