ป้ายกำกับ: ยาคุม

วิธีรับประทานยาคุมชาริว่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “ชาริว่า” (Chariva)

ยาคุมชาริว่า ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมอานาไม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “อานาไม” (Anamai)

ยาคุมอานาไม ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED)

ยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว. ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “มาร์นอน” (Marnon)

ยาคุมมาร์นอน ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมเลสซิลอน28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28)

ยาคุมเลสซิลอน28 ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21)

ยาคุมเลสซิลอน21 ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร