ป้ายกำกับ: ยาคุมdermooth

ยาคุมเดอมูท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เดอมูท” (Dermooth)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเดอมูท (Dermooth) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ