ป้ายกำกับ: ลืมกินยาคุมแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมชาริว่าแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ชาริว่า” แผงใหม่

ผู้ที่ใช้ยาคุม “ชาริว่า” หากลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมจัสติมาแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “จัสติมา” แผงใหม่

หากลืมต่อยาคุม “จัสติมา” แผงใหม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมเมโลเดียแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “เมโลเดีย” แผงใหม่

หากลืมต่อยาคุม “เมโลเดีย” แผงใหม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อาคุมคลาเรนซ์28แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “คลาเรนซ์ 28” แผงใหม่

ผู้ใช้ยาคุม “คลาเรนซ์ 28” หากลืมต่อแผงใหม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมคลาเรนซ์แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “คลาเรนซ์” แผงใหม่

ผู้ใช้ยาคุม “คลาเรนซ์” แบบ 21 เม็ด หากลืมต่อแผงใหม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมแอนนี่ลินน์28แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “แอนนี่ ลินน์ 28” แผงใหม่

ผู้ใช้ยาคุม “แอนนี่ ลินน์ 28” (แอนนี่ ลินน์ สีชมพู) หากลืมต่อแผงใหม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่