ป้ายกำกับ: ลืมกินยาคุมแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมไมนอซแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ไมนอซ” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุม “ไมนอซ” แผงใหม่ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมเอ็กซ์ลูตอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “เอ็กซ์ลูตอน” แผงใหม่

แนวทางแก้ไขในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ สำหรับผู้ที่ใช้ “เอ็กซ์ลูตอน”

ลืมต่อยาคุมซีราเซทแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ซีราเซท” แผงใหม่

การแก้ไขเมื่อต่อยาคุม “ซีราเซท” แผงใหม่ช้ากว่ากำหนด ตามแนวทางล่าสุดขององค์การอนามัยโลก

ลืมต่อยาสมินแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ยาสมิน” แผงใหม่

หากต่อยาคุม “ยาสมิน” แผงใหม่ไม่ทันตามกำหนด ควรแก้ไขอย่างไร และในแต่ละกรณีจะยังมีผลคุมกำเนิดอยู่หรือไม่

ลืมต่อเมอซิลอน28แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “เมอซิลอน 28” แผงใหม่

หากต่อยาคุม “เมอซิลอน 28” แผงใหม่ไม่ทันตามกำหนด จะยังมีผลคุมกำเนิดอยู่หรือไม่ และควรแก้ไขอย่างไร

ลืมต่อเมอซิลอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “เมอซิลอน” แผงใหม่

หากต่อยาคุม “เมอซิลอน” แผงใหม่ไม่ทันตามกำหนด จะยังมีผลคุมกำเนิดอยู่หรือไม่ และควรแก้ไขอย่างไร