ป้ายกำกับ: ลืมกินยาคุมแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมอานาไมแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “อานาไม” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุมอานาไมแผงใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร และจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมมาร์นอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “มาร์นอน” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุมมาร์นอนแผงใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร และจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมแดฟเน่35แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “แดฟเน่ 35” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุม “แดฟเน่ 35” แผงใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร และจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมริเกวิดอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ริเกวิดอน” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุม “ริเกวิดอน” ในกรณีที่ลืมต่อแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเจนนี่เอฟเอ็มพีแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” ในกรณีที่ลืมต่อแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” แผงใหม่

แนะนำวิธีแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” แผงใหม่