ป้ายกำกับ: ลืมกินยาคุมแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมอาร์เดนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “อาร์เดน” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุมอาร์เดนแผงใหม่ ควรจะแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมบี-เลดี้แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “บี-เลดี้” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุมบี-เลดี้ ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

ลืมต่อยาคุมไมโครเลนิน30ท.ว.แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” แผงใหม่

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” แผงใหม่ตามกำหนด

ลืมต่อยาคุมแอนนาแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “แอนนา” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุมแอนนา ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

ลืมต่อยาคุมมาโนแอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “มาโนแอน” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุมมาโนแอน ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

ลืมต่อยาคุมออนเจล20แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ออนเจล 20” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุมออนเจล20 ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด