ป้ายกำกับ: ลืมกินยาคุมแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมฟีมีน30แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ฟีมีน 30” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุมฟีมีน30 ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

ลืมต่อยาคุมนอร์เกสเต้แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “นอร์เกสเต้” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุมนอร์เกสเต้ ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

ลืมต่อยาคุมซาชาแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ซาชา” แผงใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ยาคุมซาชา ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

ลืมต่อยาคุมริต้า28แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ริต้า 28” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อ “ริต้า 28” (ยาคุมริต้าแบบ 28 เม็ด) แผงใหม่ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

ลืมต่อยาคุมริต้า21แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ริต้า 21” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อ “ริต้า 21” (ยาคุมริต้าแบบ 21 เม็ด) แผงใหม่ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

ลืมต่อยาคุมดิออร์รา28แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ดิออร์รา 28” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อ “ดิออร์รา 28” (ยาคุมดิออร์ราแบบ 28 เม็ด) แผงใหม่ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง