ป้ายกำกับ: ลืมยาคุม

ลืมรับประทานยาคุมเอ็กซ์ลูตอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน”

เมื่อลืมใช้ หรือเมื่อรับประทานยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” ช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่

ลืมรับประทานยาคุมซีราเซท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ซีราเซท”

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมใช้ หรือเมื่อรับประทานยาคุม “ซีราเซท” ช้ากว่าเวลาที่กำหนด กรณีใดที่ถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง และกรณีใดที่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

ลืมรับประทานยาคุมยาสมิน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ยาสมิน”

เมื่อลืมรับประทานยาคุม “ยาสมิน” 1 เม็ด, 2 เม็ด, 3 เม็ด หรือมากกว่านั้น ควรจะแก้ไขอย่างไรบ้าง และในแต่ละกรณี จำเป็นจะต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย หรือต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินเพิ่มเติมหรือไม่

ลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เมอซิลอน 28”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เมอซิลอน 28” ในกรณีต่าง ๆ

ลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เมอซิลอน”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เมอซิลอน” (แบบ 21 เม็ด) ในกรณีต่าง ๆ

ลืมรับประทานยาคุมไดแอน-35
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ไดแอน-35”

เมื่อลืมรับประทานยาคุม “ไดแอน-35” ควรจะแก้ไขอย่างไรบ้างในแต่ละกรณี และจำเป็นจะต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย หรือต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉินเพิ่มเติมหรือไม่