ป้ายกำกับ: ลืมยาคุม

ลืมรับประทานยาคุมวันเดย์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “วันเดย์”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมวันเดย์ สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมโซฟี่28 ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “โซฟี่ 28” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “โซฟี่ 28” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามตัวเลขที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมโซฟี่28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “โซฟี่ 28”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “โซฟี่ 28” สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมอานาไม ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “อานาไม” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมอานาไม สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลูกศรสีน้ำเงินที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมอานาไม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “อานาไม”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมอานาไม สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาร์นอน” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลูกศรสีน้ำเงินที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์