ป้ายกำกับ: ลืมยาคุม

ลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาร์นอน”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมแดฟเน่35
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “แดฟเน่ 35”

เมื่อลืมรับประทานยาคุม “แดฟเน่ 35” 1 เม็ด, 2 เม็ด, 3 เม็ด หรือมากกว่า ควรแก้ไขอยางไร และต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมรับประทานยาคุมริเกวิดอน ตอนที่2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ริเกวิดอน” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “ริเกวิดอน” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามตัวเลขลำดับ 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมริเกวิดอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ริเกวิดอน”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “ริเกวิดอน” สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมเจนนี่เอฟเอ็มพี ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลูกศรสีน้ำเงินที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ