ป้ายกำกับ: ลืมยาคุม

ลืมรับประทานยาคุมมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอ ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลำดับ 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมอาร์เดน ตอนที่2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “อาร์เดน” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมอาร์เดน สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลูกศรสีน้ำเงิน โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมอาร์เดน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “อาร์เดน”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมอาร์เดน สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมบี-เลดี้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “บี-เลดี้”

แนะนำแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ใช้ยาคุมบี-เลดี้ (B-lady) ในกรณีที่ลืมรับประทานยา 1 เม็ด, 2 เม็ด หรือตั้งแต่ 3 เม็ดขึ้นไป

ลืมรับประทานยาคุมไมโครเลนิน30ทว
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว. สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ