ป้ายกำกับ: ลืมยาคุม

ลืมรับประทานยาคุมไมโครเลนิน30ทว ตอนที่2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (ตอนที่ 2)

แนะนำการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามตัวเลขลำดับ 1 – 28 ในแผง แต่ไม่ได้เทียบกับวันในสัปดาห์เพิ่มเติม

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “แอนนา” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมแอนนา สำหรับผู้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “แอนนา”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมแอนนา สำหรับผู้ที่ใช้ตามลำดับลูกศร โดยไม่ได้มีการไล่ลำดับเม็ดยาเพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมมาโนแอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาโนแอน”

แนะนำแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ใช้ยาคุมมาโนแอน (Manoane) ในกรณีที่ลืมรับประทานยา 1 เม็ด, 2 เม็ด หรือตั้งแต่ 3 เม็ดขึ้นไป

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ออนเจล 20”

แนะนำแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ใช้ยาคุมออนเจล 20 (Onjel 20) ในกรณีที่ลืมรับประทานยา 1 เม็ด, 2 เม็ด หรือตั้งแต่ 3 เม็ดขึ้นไป

ลืมรับประทานยาคุมฟีมีน30
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ฟีมีน 30”

แนะนำแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ใช้ยาคุมฟีมีน 30 (Femine 30) ในกรณีที่ลืมรับประทานยา 1 เม็ด, 2 เม็ด หรือตั้งแต่ 3 เม็ดขึ้นไป