ป้ายกำกับ: marnon

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “มาร์นอน” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมมาร์นอนย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

ยาคุมประเภทฮอร์โมนสูง
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมประเภทฮอร์โมนสูง

ยาคุมที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มียี่ห้อใดที่เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมประเภทฮอร์โมนสูง และนำมาใช้ในกรณีใดบ้าง

ยาคุมที่ใช้แทนมาร์นอนได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Marnon ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมฮอร์โมนสูงมีจำหน่ายไม่มากนักในปัจจุบัน ในกรณีที่หาซื้อ “มาร์นอน” ไม่ได้ จะสามารถใช้ยาคุมยี่ห้ออะไรแทน

ลืมต่อยาคุมมาร์นอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “มาร์นอน” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุมมาร์นอนแผงใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร และจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาร์นอน” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลูกศรสีน้ำเงินที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาร์นอน”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ