วิธีรับประทานยาคุม “แดฟเน่ 35” (Dafne 35)

วิธีรับประทานยาคุมแดฟเน่

                “แดฟเน่ 35” หรือ “แดฟเน่” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม เหมือนกันทุกเม็ด

                เดิมนั้น ยาคุม “แดฟเน่” จะบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ดันเม็ดยาที่ตรงกับวันที่ใช้จริงออกมาผ่านช่องวงกลมของกล่องพลาสติกดังกล่าว

                แต่เมื่อมีการปรับโฉมใหม่ ยาคุม “แดฟเน่” ก็มีการฉีกรูปแบบที่คุ้นตาของยาคุมแบบ 21 เม็ดทั่ว ๆ ไป ซึ่งมักจะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง มาเป็นการระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” จาก 1 ไปหา 21 แทน

                ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าเม็ดยาลำดับที่ 1 ของแผง คือเม็ดแรกที่จะต้องแกะมารับประทาน และผู้ใช้สามารถรับประทานเรียงตามลำดับตัวเลขในแผงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ดได้เลยนะคะ

 

                อย่างไรก็ตาม จุดเด่นที่ถือว่าเป็นข้อดีของยาคุมแบบ 21 เม็ด ก็คือ การที่สามารถตรวจสอบการใช้ประจำวันได้ง่าย โดยดู “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผงก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน

                ซึ่งแม้จะเปลี่ยนรูปแบบของการระบุลำดับการใช้ไปเป็นเลข 1 – 21 แทนแล้ว แต่ผู้ผลิตก็ไม่ลืมนำ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประจำวันได้ โดยจะมี “แถบสติ๊กเกอร์สำหรับวันที่เริ่มรับประทานยาวันแรก” แถมมาในกล่องยา เพื่อให้ผู้ใช้เลือกแถบสติ๊กเกอร์ที่ตรงกับวันที่รับประทานจริงมาติดไว้ที่ด้านบนของแผงค่ะ

                ตามภาพตัวอย่าง สมมติว่าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้ลอกแถบสติ๊กเกอร์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวย่อว่า “อ.” (ซึ่งในแถบนั้นจะเรียงลำดับวันเป็น อ. / พ. / พฤ. / ศ. / ส. / อา. / จ.) มาติดไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งอยู่ด้านบนของแผงยา

                เพียงเท่านี้ ผู้ใช้ก็จะสามารถรับประทานยาเรียงตามลำดับตัวเลข ซึ่งทำให้ไม่สับสนว่าจะต้องแกะเม็ดใดมาใช้เป็นเม็ดแรก ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบวันที่รับประทานได้ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ถูกต้อง ป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาดหากลืมว่ารับประทานไปแล้ว หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วเพื่อให้ไม่ขาดยาหากว่าลืมรับประทานยา

 

                เมื่อใช้ยาคุม “แดฟเน่” ไปจนครบทั้ง 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่างอีก 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ

                ซึ่งถ้ามีการใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดิมในสัปดาห์ค่ะ

                นั่นคือ ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร วันที่รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงก็จะตรงกับวันจันทร์ จากนั้นก็ให้เว้นว่างต่อในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ เพื่อให้ประจำเดือนมา และเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ในวันอังคารเหมือนกับแผงเดิมนั่นเอง

 

                ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุม “แดฟเน่” จะมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์แล้ว สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดได้เลยนะคะ และถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ