หมวดหมู่: TIPS AND TRICKS

เคล็ดลับที่ทำให้ “การใช้ยาถูกต้อง” เป็นเรื่องง่าย

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมเฮอร์ซ
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “เฮอร์ซ”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุม “เฮอร์ซ” สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมวันเดย์
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “วันเดย์”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุม “วันเดย์” สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมโซฟี่ 28
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “โซฟี่ 28”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุม “โซฟี่ 28” สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมอานาไม
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “อานาไม”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุมอานาไมสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมมาร์นอน
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “มาร์นอน”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุมมาร์นอนสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมริเกวิดอน
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “ริเกวิดอน”

แม้ว่ายาคุม “ริเกวิดอน” จะมีตัวเลขลำดับการใช้ระบุไว้ในแผง แต่ก็อาจไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทิน ดังนั้น การไล่ลำดับเทียบกับวันในสัปดาห์ น่าจะช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น