ข้อกำหนดและนโยบาย

                การใช้บริการจากเว็บไซต์ “คุยเฟื่องเรื่องยา” (talkativepharmacist.com) ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายเหล่านี้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ (Terms of Service)

 

 1. เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านยาและการดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการจำหน่ายยาผ่านทางเว็บไซต์
 2. ข้อความ รูปภาพ รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นตามหลักวิชาการในช่วงเวลาที่จัดทำ เมื่อมีการพัฒนาความรู้และการวิจัยใหม่ ๆ ในภายหลัง อาจทำให้เกิดข้อมูลใหม่ หรือมีข้อแนะนำที่แตกต่างไปจากนี้ได้
 3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ยา ถือเป็นเรื่องเฉพาะราย อีกทั้งเนื้อหาที่นำเสนอ ก็เป็นเพียงการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียน มิได้มุ่งหมายเพื่อใช้แทนเอกสารกำกับยา การให้คำแนะนำทางสุขภาพ การวินิจฉัย หรือการรักษา จากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
 4. ข้อความใน “เนื้อที่โฆษณา” เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ลงโฆษณาเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงหรือรับประกันว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะปลอดภัย เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพ

 

 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

 

                เว็บไซต์ “คุยเฟื่องเรื่องยา” (talkativepharmacist.com) มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

                โดยคุกกี้คือแฟ้มข้อมูลเล็ก ๆ ที่บราวเซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน คุกกี้จะช่วยบราวเซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์

                คุกกี้ไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสใด ๆ และไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเก็บบันทึกไว้ จึงไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์หรือความปลอดภัยของท่าน

 

เหตุผลในการใช้คุกกี้

 • ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย
 • จดจำผู้เยี่ยมชม และการตั้งค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมกลับมาใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไป
 • ประมวลผลเกี่ยวกับความสนใจ และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้ดียิ่งขึ้น

 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

                ท่านสามารถสกัดกั้นคุกกี้ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว บนอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์โดยตรง โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธหรือลบคุกกี้ จากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน แต่หากมีการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

                ในการใช้บริการ“คุยเฟื่องเรื่องยา” ผู้เยี่ยมชมรับทราบว่าเว็บไซต์นี้จะมีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และระบบเว็บไซต์อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

                หากเว็บไซต์ “คุยเฟื่องเรื่องยา” มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

                เว็บไซต์ “คุยเฟื่องเรื่องยา” (talkativepharmacist.com) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าสู่ระบบการติดต่อหรือสอบถามปัญหา
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บ

 • ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลขไอพีเครื่อง การระบุตำแหน่งในการใช้งาน เว็บบราวเซอร์หรือแพลตฟอร์มที่ใช้ และหน้าที่ท่านเยี่ยมชมในเว็บไซต์
 • ข้อมูลที่ตั้งขึ้นเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบการติดต่อหรือสอบถามปัญหา ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน และอีเมล์

 

การใช้งานคุกกี้

                เรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการใช้งานคุกกี้อาจทำให้เยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม

                เรามีการใช้งานซอฟท์แวร์และบริการจากบุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้ได้แก่ Google Analytics

                กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และหมายเลขไอพีเครื่อง อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น
 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูลที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางติดต่อ

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

                เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน ให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

                บนเว็บไซต์ “คุยเฟื่องเรื่องยา” อาจจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือท่านอาจใช้ลิงค์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ “คุยเฟื่องเรื่องยา” ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อ นโยบายและวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมด้วย

 

ช่องทางติดต่อ

                หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในหน้า CONTACT ME