หมวดหมู่: EMERGENCY CONTRACEPTION

รูปแบบ วิธีใช้ คำแนะนำ หรือข้อควรระวัง ในการคุมกำเนิดฉุกเฉิน

การคุมกำเนิดฉุกเฉินในคนอ้วน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

การคุมกำเนิดฉุกเฉินในคนอ้วน

คนอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน หากจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดฉุกเฉิน มีทางเลือกใดบ้าง และสามารถรับประทานยาคุมฉุกเฉินได้หรือไม่

วิธีรับประทานยาคุมแจนนี่
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แจนนี่” (Janny)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “แจนนี่” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

ลืมรับประทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่สอง
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

ลืมรับประทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่สอง

หากรับประทานยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด แล้วลืมรับประทานเม็ดที่สอง ควรจะแก้ไขอย่างไรดี

วิธีรับประทานยาคุมแทนซีวัน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แทนซี วัน” (Tansy one)

หากจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดฉุกเฉิน ควรรับประทานยาคุมแทนซีวันอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์

วิธีรับประทานยาคุมเมเปิ้ลฟอร์ท
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เมเปิ้ล ฟอร์ท” (Maple forte)

ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉิน “เมเปิ้ล ฟอร์ท” อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

รับประทานยาคุมฉุกเฉินหลัง 72 ชั่วโมงได้มั้ย
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

รับประทานยาคุมฉุกเฉินหลัง 72 ชั่วโมงได้มั้ย?!?

ทบทวนแนวทางการใช้ยาคุมฉุกเฉิน และหาคำตอบว่าถ้ารับประทานไม่ทัน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ จะยังสามารถใช้ได้หรือไม่ อย่างไร