ยาคุมฉุกเฉิน “มาดอนน่า” (Madonna) และ “มาดอนน่า วัน” (Madonna one)

                “มาดอนน่า” (Madonna) เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ส่วน “มาดอนน่า วัน” (Madonna one) เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด

จำนวนเม็ดยาในแผงของ "มาดอนน่า" และ "มาดอนน่า วัน"

 

                แม้ว่ารูปแบบจะต่างกัน แต่ทั้งคู่ก็มีตัวยาฮอร์โมนเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนรวมทั้งแผงเท่ากันค่ะ

                โดยในแผงของ “มาดอนน่า” จะมีเม็ดยา 2 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) เม็ดละ 0.75 มิลลิกรัม เมื่อรวมกัน 2 เม็ดจึงเท่ากับว่าใน 1 แผงจะมีตัวยา 1.5 มิลลิกรัมนะคะ

                ส่วนในแผงของ “มาดอนน่า วัน” จะมีเม็ดยา 1 เม็ด ซึ่งมีตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล 1.5 มิลลิกรัม

                ดังนั้น “มาดอนน่า” 2 เม็ด จึงมีปริมาณยาเท่ากับ “มาดอนน่า วัน” 1 เม็ดนั่นเองค่ะ

ปริมาณยาของ "มาดอนน่า" และ "มาดอนน่า วัน"

 

                ในปัจจุบัน หลายหน่วยงาน/สมาคมวิชาชีพจะแนะนำให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรลแบบ 1.5 มิลลิกรัมในครั้งเดียว เนื่องจากประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าการแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้ง ในขณะที่ผลข้างเคียงไม่แตกต่างกัน หรือต่างกันไม่มาก แต่ไม่มีอันตรายรุนแรง อีกทั้งใช้สะดวกกว่า และมั่นใจได้ว่ารับประทานครบขนาดที่แนะนำ

                โดยให้รับประทานทันที หรือเร็วที่สุดที่ทำได้ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน หรือป้องกันแล้วแต่เกิดความผิดพลาด

                และหากใช้ไม่ทันภายใน 72 ชั่วโมง แต่ยังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถรับประทานยาคุมฉุกเฉินได้เช่นกัน เพราะแม้ว่าประสิทธิภาพอาจลดลง แต่ก็ลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้

                ดังนั้น สำหรับ “มาดอนน่า” ซึ่งมีแผงละ 2 เม็ด โดยมีตัวยาเม็ดละ 0.75 มิลลิกรัม ก็จะรับประทาน 2 เม็ดพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อให้ได้ปริมาณยาครบ 1.5 มิลลิกรัมนะคะ

                ส่วน “มาดอนน่า วัน” ซึ่งมีแผงละ 1 เม็ด โดยมีตัวยาเม็ดละ 1.5 มิลลิกรัมอยู่แล้ว ก็จะรับประทานเม็ดเดียวครั้งเดียว

 

                อย่างไรก็ตาม หากต้องการรับประทานยาคุมฉุกเฉินตามวิธีดั้งเดิม นั่นคือ รับประทานครั้งละ 0.75 มิลลิกรัม รวม 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะรับประทานห่างกัน 12 ชั่วโมง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

                นั่นคือ รับประทาน “มาดอนน่า” ซึ่งมีแผงละ 2 เม็ด โดยรับประทานครั้งละ 1 เม็ด ห่างกัน 12 ชั่วโมง และควรใช้ภายใน 72 ชั่วโมง หรืออย่างช้าไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

                แต่การรับประทานยาคุมฉุกเฉินตามวิธีนี้ ควรระวังว่าหากลืมใช้หรือรับประทานเม็ดที่ 2 ล่าช้ากว่าเวลาที่แนะนำ ยาก็อาจลดหรือไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฉุกเฉินได้

                อีกทั้งยังไม่แนะนำให้ใช้วิธีดั้งเดิมสำหรับ “มาดอนน่า วัน” ซึ่งมีแผงละ 1 เม็ดนะคะ เพราะจะต้องหักแบ่งรับประทานครั้งละครึ่งเม็ด ซึ่งนอกจากจะยุ่งยากโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจได้รับยาในขนาดที่ไม่ถูกต้อง และเสี่ยงที่จะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฉุกเฉินค่ะ

วิธีรับประทานยาคุมมาดอนน่า

มาดอนน่า

มาดอนน่า วัน

มาดอนน่า วัน

วิธีใช้ที่แนะนำ

รับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดในครั้งเดียว

ทันทีหรือเร็วที่สุดที่ทำได้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ หรืออย่างช้าไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

 

หรือ วิธีใช้ดั้งเดิม

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด รวม 2 ครั้ง ห่างกัน 12 ชั่วโมง

ภายใน 72 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

วิธีใช้

รับประทาน 1 เม็ดครั้งเดียว

ทันทีหรือเร็วที่สุดที่ทำได้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ หรืออย่างช้าไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

 

 

                ทั้ง “มาดอนน่า” ที่เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด และ “มาดอนน่า วัน” ที่เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด มีราคาเท่ากัน คือประมาณแผงละ 50 – 70 บาท

                หากซื้อมาผิดรูปแบบ หรือหาซื้อรูปแบบที่ต้องการไม่ได้ ก็สามารถใช้รูปแบบที่มีอยู่ทดแทนได้เลยนะคะ เพราะไม่ว่าจะเป็นยาคุม 2 เม็ดหรือ 1 เม็ด ก็แนะนำให้รับประทานครบขนาดในครั้งเดียวเหมือนกัน ประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้จึงไม่แตกต่างกันค่ะ

 

 

อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “มาดอนน่า”, วิธีรับประทานยาคุม “มาดอนน่า วัน