ป้ายกำกับ: เปลี่ยนวันกินยาคุม

เปลี่ยนวันกินยาคุมได้ไหม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

เปลี่ยนวันกินยาคุมได้ไหม

หากรับประทานยาคุมถูกต้อง วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกัน เราสามารถเปลี่ยนวันกินยาคุมได้ไหม ต้องทำอย่างไร และมีข้อควรระวังใดบ้าง