หมวดหมู่: late

วิธีแก้ไขเมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ช้า

ลืมต่อยาคุมมินิดอซแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “มินิดอซ” แผงใหม่

แนะนำวิธีแก้ไข และความจำเป็นในการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เมื่อลืมต่อยาคุมมินิดอซแผงใหม่

ลืมต่อยาคุมไมโครไกนอนแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” แผงใหม่

หากต่อยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” แผงใหม่ช้าเกินกำหนด จะยังมีผลคุมกำเนิดอยู่หรือไม่, ควรแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมวิธีอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า

ลืมต่อยาคุมเฮอร์ซแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “เฮอร์ซ” แผงใหม่

หากต่อยาคุมเฮอร์ซแผงใหม่ช้าเกินกำหนด จะยังมีผลคุมกำเนิดอยู่หรือไม่, ควรแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมวิธีอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า

ลืมต่อยาคุมสลินดาแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “สลินดา” แผงใหม่

หากต่อยาคุม “สลินดา” แผงใหม่ช้าเกินกำหนด จะยังมีผลคุมกำเนิดอยู่หรือไม่, ควรแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องคุมวิธีอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า

ลืมต่อยาคุมวันเดย์แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “วันเดย์” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุมวันเดย์แผงใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร และจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมโซฟี่28แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “โซฟี่ 28” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุม “โซฟี่ 28” แผงใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร และจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่