หมวดหมู่: 2types

ยาคุมที่มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบ 21 วัน และ 28 วัน

ยาคุมคลาเรนซ์และคลาเรนซ์28
Posted in 2types CONTRACEPTIVE CHOICES

ยาคุม “คลาเรนซ์” (Clarenz) และ “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28)

ยาคุม “คลาเรนซ์” และ “คลาเรนซ์ 28” มีรูปแบบและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง มีแนวทางในการเลือกใช้อย่างไร, วิธีการต่อยาคุมแผงใหม่ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ และเคล็ดลับเพื่อการใช้ที่ถูกต้อง

ยาคุมริต้า21และริต้า28
Posted in 2types CONTRACEPTIVE CHOICES

ยาคุม “ริต้า 21” (Rita 21) และ “ริต้า 28” (Rita 28)

ยาคุม “ริต้า 21” และ “ริต้า 28” มีรูปแบบและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง มีแนวทางในการเลือกใช้อย่างไร, วิธีการต่อยาคุมแผงใหม่ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ และเคล็ดลับเพื่อการใช้ที่ถูกต้อง

Posted in 2types CONTRACEPTIVE CHOICES

ยาคุม “เมลลิแอน” (Meliane) และ “เมลลิแอน อีดี” (Meliane ED)

เปรียบเทียบรูปแบบและวิธีใช้ของ “เมลลิแอน” และ “เมลลิแอน อีดี”, แนะนำวิธีการต่อแผงใหม่ในกรณีที่เปลี่ยนรูปแบบยาคุม และเคล็ดลับในการใช้ให้ถูกต้อง

blank
Posted in 2types CONTRACEPTIVE CHOICES

ยาคุม “คาเมลล่า” (Camella) และ “คาเมลล่า 28” (Camella 28)

รูปแบบและวิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “คาเมลล่า” และ “คาเมลล่า 28”, การต่อแผงใหม่ในกรณีที่เปลี่ยนรูปแบบยาคุม และเคล็ดลับในการใช้ให้ถูกต้อง

blank
Posted in 2types CONTRACEPTIVE CHOICES

ยาคุม “ดิออร์รา 21” (Diora 21) และ “ดิออร์รา 28” (Diora 28)

ความแตกต่างของยาคุม “ดิออร์รา” ทั้ง 2 รูปแบบ, แนวทางในการเลือกใช้, การต่อยาคุมแผงใหม่ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ และเคล็ดลับเพื่อการใช้ที่ถูกต้อง

ยาคุมพรีมและพรีม28
Posted in 2types CONTRACEPTIVE CHOICES

ยาคุม “พรีม” (Preme) และ “พรีม 28” (Preme 28)

การเลือกใช้ “พรีม” กับ “พรีม 28”, คำแนะนำในการต่อแผงเมื่อเปลี่ยนรูปแบบยาคุม รวมถึงเคล็ดลับเพื่อการใช้ที่ถูกต้อง