หมวดหมู่: wrong

วิธีแก้ไขเมื่อรับประทานยาคุมย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมฟีมีน 30
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ฟีมีน 30” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “ฟีมีน 30” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมออนเจล
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ออนเจล 20” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “ออนเจล 20” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “โซฟี่ 28” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “โซฟี่ 28” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมมาโนแอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “มาโนแอน” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมมาโนแอนย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “โอซี-35” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “โอซี-35” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง