หมวดหมู่: start

ควรเริ่มรับประทานแผงแรกเมื่อไหร่

ควรเริ่มเอ็กซ์ลูตอนหรือเดลิต้อนแผงแรกเมื่อไหร่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES start

ควรเริ่ม “เอ็กซ์ลูตอน” หรือ “เดลิต้อน” แผงแรกเมื่อไหร่

ควรเริ่ม “เอ็กซ์ลูตอน” หรือ “เดลิต้อน” แผงแรกเมื่อไหร่ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด

ควรเริ่มซีราเซทแผงแรกเมื่อไหร่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES start

ควรเริ่ม “ซีราเซท” แผงแรกเมื่อไหร่

ควรเริ่ม “ซีราเซท” แผงแรกเมื่อไหร่ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด

ควรเริ่มสลินดาแผงแรกเมื่อไหร่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES start

ควรเริ่ม “สลินดา” แผงแรกเมื่อไหร่

ควรเริ่ม “สลินดา” แผงแรกเมื่อไหร่ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด