หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “วันเดย์” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมวันเดย์ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมเจซี่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “เจซี่” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมเจซี่ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมอานาไม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “อานาไม” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมอานาไมย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมไมนอซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ไมนอซ” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมไมนอซย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “แอนนี” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุมแอนนีย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง