หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Onjel 20 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “ออนเจล 20” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Novynette ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทน “โนวีเนท” ได้

ยาคุมที่ใช้แทนบีริซได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Beriz ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่สามารถนำมาใช้แทน ในกรณีที่หาซื้อ “บีริซ” ไม่ได้ และแต่ละยี่ห้อเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Sophie 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่สามารถนำมาใช้แทน ในกรณีที่ไม่สามารถหาซื้อ “โซฟี่ 28” ได้ และแต่ละยี่ห้อนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ยาคุมที่ใช้แทนมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Margaret X.O. ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

หากหาซื้อยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดที่นำมาใช้แทนได้บ้าง และแต่ละยี่ห้อนั้นมีวิธีการใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ลืมต่อยาคุมวันเดย์แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “วันเดย์” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อยาคุมวันเดย์แผงใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร และจะต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยหรือไม่