หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

วิธีรับประทานยาคุมซูซี่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ซูซี่” ย้อนศร

หากเผลอรับประทานยาคุมซูซี่ (ยาคุมแบบ 21 เม็ด) ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง ควรจะแก้ไขอย่างไรบ้าง

วิธีรับประทานยาคุมจัสติมา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “จัสติมา” ย้อนศร

หากเผลอรับประทานยาคุมจัสติมาย้อนศร ประสิทธิภาพจะลดลงหรือไม่ และควรแก้ไขอย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมบีลาร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “บีลาร่า” ย้อนศร

หากเผลอรับประทานยาคุมบีลาร่าย้อนศร ประสิทธิภาพจะลดลงหรือไม่ และควรแก้ไขอย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมเอ็กซ์ลูตอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” ย้อนศร

แนะนำวิธีแก้ไข เมื่อแกะเม็ดยาคุมเอ็กซ์ลูตอนมาใช้ผิดตำแหน่ง หรือเผลอรับประทานย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมเมโลเดีย
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “เมโลเดีย” ย้อนศร

แนะนำวิธีแก้ไข ในกรณีที่เผลอรับประทานยาคุมเมโลเดียย้อนศร หรือใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมไลน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ไลน่า” ย้อนศร

แม้ว่าการรับประทานยาคุม “ไลน่า” ย้อนศร หรือผิดตำแหน่ง จะไม่ลดประสิทธิภาพของยา แต่ควรทราบวิธีแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้ที่ไม่ถูกต้อง