หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

ยาคุมที่ใช้แทนโอซี-35ได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ OC-35 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “โอซี-35” ไม่ได้ จะใช้ยาคุมยี่ห้ออะไรแทนได้บ้าง และแต่ละยี่ห้อนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ยาคุมที่ใช้แทนริเกวิดอนได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Rigevidon ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “ริเกวิดอน” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียง และสามารถนำมาใช้แทนได้

ยาคุมประเภทฮอร์โมนสูง
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมประเภทฮอร์โมนสูง

ยาคุมที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มียี่ห้อใดที่เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมประเภทฮอร์โมนสูง และนำมาใช้ในกรณีใดบ้าง

ยาคุมที่ใช้แทนเดอมูทได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Dermooth ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “เดอมูท” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Anna ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “แอนนา” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Onjel 20 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อ “ออนเจล 20” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้