วิธีรับประทานยาคุม “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn)

วิธีรับประทานยาคุมแอนนี่ลินน์

                “แอนนี่ ลินน์” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยฮอร์โมน Ethinylestradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                เนื่องจากทุกเม็ดในแผงมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น จะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลังก็มีประสิทธิภาพหรือผลข้างเคียงไม่แตกต่างกันนะคะ

                แต่เพื่อให้สะดวกในการใช้ แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานตรงกับวันที่ใช้จริง ยกตัวอย่างเช่น หากเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยา “อ” มารับประทานเป็นเม็ดแรกของแผง โดยจะเลือกจากตำแหน่งใดก็ได้ตามภาพตัวอย่าง

                จากนั้น ก็ให้รับประทานต่อวันละ 1 เม็ดตามลำดับที่เลือกไปจนกว่าจะหมดแผงค่ะ

 

                หากผู้ใช้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยา และรับประทานทันทีที่แกะออกมาจากแผง จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาดได้นะคะ เพราะถ้าไม่เห็นเม็ดยาของวันที่ต้องการใช้ ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการแกะเม็ดยานั้นมารับประทานไปแล้ว จึงไม่ต้องรับประทานซ้ำอีก

                นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทราบหากลืมรับประทานยา และแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว เช่น ถ้าเห็นเม็ดยาของวันก่อนตกค้างอยู่ในแผง ก็เป็นไปได้ว่าจะลืมรับประทานยาในวันก่อน จึงสามารถรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ ก่อนที่จะรับประทานเม็ดต่อ ๆ ไปตามเวลาปกติ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “แอนนี่ ลินน์” หมดทั้ง 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างเพื่อให้เกิด “ช่วงปลอดฮอร์โมน” 7 วันนะคะ เช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์ ก็ให้เว้นว่างต่อในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์

                หากไม่มีการตั้งครรภ์ ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

 

                เมื่อประจำเดือนมาในช่วงปลอดฮอร์โมนแล้วก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 7 วันก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน

                หากต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนดก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ