วิธีรับประทานยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (Margaret X.O.)

วิธีรับประทานยาคุมมาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ

                ยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด โดยที่ 21 เม็ดแรก (เม็ดที่ 1 – 21 ของแผงซึ่งเป็นเม็ดสีขาว) จะเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่แต่ละเม็ดมีตัวยาฮอร์โมน Mestranol 0.05 มิลลิกรัม และ Norethindrone (หรือ Norethisterone) 1 มิลลิกรัม

                ส่วน 7 เม็ดหลัง (เม็ดที่ 22 – 28 ของแผงซึ่งเป็นเม็ดสีน้ำตาล) จะเป็น “เม็ดยาหลอก” ที่แต่ละเม็ดมีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate อยู่เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

 

                เมื่อดูที่ด้านหลังของแผงยา จะเห็นตัวเลขกำกับไว้ที่เม็ดยา เป็นเลข 1 ถึงเลขที่ 28 นั่นก็คือ “ลำดับการใช้” นั่นเองนะคะ ไม่ใช่ “วันที่ตามปฏิทิน”

                ดังนั้น ไม่ว่าจะเริ่มรับประทานยาคุมเม็ดแรกของแผงในวันที่เท่าไหร่ของเดือนก็ตาม จะต้องแกะ “เม็ดยาลำดับที่ 1” มารับประทานก่อน แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึง “เม็ดยาลำดับที่ 28” ซึ่งเป็นเม็ดสุดท้ายในแผง

 

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยค่ะ

 

                เมื่อประจำเดือนมา ไม่จำเป็นจะต้องทิ้งยาคุมแผงเดิมแล้วรีบต่อยาคุมแผงใหม่ทันทีนะคะ แต่ควรรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ที่เหลือในแผงเดิมต่อไปตามปกติจนกว่าจะหมดทั้งแผง จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา เพราะการต่อยาคุมเร็วกว่ากำหนดไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดให้มากขึ้น แต่จะทำให้รอบประจำเดือนสั้นกว่าที่ควรจะเป็น

                “รอบประจำเดือน” เป็นการนับระยะห่างจากวันแรกของประจำเดือนรอบหนึ่งไปหาอีกรอบหนึ่งค่ะ ซึ่งรอบประจำเดือนของผู้ที่ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม โดยปกติแล้วจะเป็น 28 วัน

                การใช้ยาคุมไม่หมดแผงแล้วรีบต่อแผงใหม่ทันทีที่ประจำเดือนมา แม้ว่าสามารถทำได้ แต่ก็ทำให้รอบประจำเดือนสั้นกว่า 28 วัน ซึ่งหากปฏิบัติเช่นนั้นเป็นประจำ ก็จะทำให้ผู้ใช้ยาต้องเสียเลือดประจำเดือนหลายรอบกว่าที่ควรจะเป็น และยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อยาคุมที่ต้องใช้หลายแผงมากกว่าค่ะ

 

                แต่ไม่ต้องรอจนประจำเดือนหายดีก่อนจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ เพราะถ้ามีประจำเดือนนานหลายวัน ก็จะทำให้มีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไป และอาจทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันค่ะ

                ผู้ใช้ยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” จะมีช่วงปลอดฮอร์โมนนาน 7 วัน ซึ่งก็คือช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ดนั่นเองนะคะ ถ้าใช้ยาคุมหมดแผงแล้วแต่ไม่ได้ต่อแผงใหม่ตามกำหนด โดยเว้นว่างต่อเพื่อรอให้ประจำเดือนหมดก่อน ก็จะทำให้ช่วงปลอดฮอร์โมนนานเกินกว่า 7 วัน และเสี่ยงที่ยาคุมแผงใหม่จะยับยั้งไข่ที่จะตกในรอบเดือนนั้นไม่ทัน จึงมีโอกาสป้องกันล้มเหลวและตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้มากค่ะ