ลืมต่อ “ซินโฟเนีย” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมซินโฟเนียแผงใหม่

                “ซินโฟเนีย” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                โดยปกติ การรับประทานยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันเช่นนี้ (ไม่ได้เว้นว่างในช่วงปลอดฮอร์โมนเหมือนยาคุมแบบ 21 เม็ด) จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

                แต่ผู้ใช้ยาคุมรูปแบบ Extended-cycle 24/4 regimen อย่าง “ซินโฟเนีย” มักจะมีประจำเดือนมาประมาณเม็ดที่ 27 – 28 ของแผง หรือคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย ซึ่งการที่ประจำเดือนมาช้ากว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนรวมโดยทั่วไป ก็อาจทำให้ผู้ใช้รายใหม่สับสนและไม่ได้ต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด โดยเฉพาะถ้าใช้ไปจนหมดแผงแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา

 

                ใน “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “ซินโฟเนีย” จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Drospirenone อีกเม็ดละ 3 มิลลิกรัม

                ซึ่งแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) แนะนำว่า ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หากต่อยาคุมแผงใหม่ช้าเกินกำหนดตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป

 

                ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. และรับประทาน “เม็ดที่ 28” ของแผงเดิมในวันอังคาร ก็ต้องเริ่มรับประทาน “เม็ดที่ 1” ของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ

                และเมื่อนับต่อไปอีก 48 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์

                ดังนั้น หากลืมต่อยาคุม “ซินโฟเนีย” แผงใหม่ ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ ถ้านึกได้และแก้ไขก่อนที่จะถึงเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ ก็จะถือว่า ลืมน้อยกว่า 48 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องค่ะ

                แต่ถ้านึกได้ หรือแก้ไขในเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ หรือหลังจากนั้น ก็จะถือว่า ลืมตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งจะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว

 

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “ซินโฟเนีย” แผงใหม่…