วิธีรับประทานยาคุม “มินนี่ 28” (Minny 28)

วิธีรับประทานยาคุมมินนี่28

                ยาคุม “มินนี่ 28” มีเม็ดยารวมทั้งแผงเป็น 28 เม็ดค่ะ โดยแบ่งเป็น 4 แถว แถวละ 7 เม็ด

                เม็ดยาสีขาวขนาดใหญ่ที่อยู่ 3 แถวบนนั้นเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนแถวล่างสุดที่เป็นเม็ดยาสีขาวขนาดเล็กจะเป็น “เม็ดแป้ง” ซึ่งไม่มีตัวยาฮอร์โมนค่ะ

                เมื่อดูที่ด้านหลังของแผงยาคุม “มินนี่ 28” จะเห็นตัวเลข 1 – 28 ซึ่งเป็น “ลำดับการใช้” นะคะ ไม่ใช่ “วันที่ตามปฏิทิน” ดังนั้น ไม่ว่าผู้อ่านจะเริ่มรับประทานตรงกับวันที่เท่าไหร่ของเดือนก็ตาม เม็ดแรกของแผงที่จะต้องแกะมาใช้ก็คือเม็ดที่ระบุเลข 1 นั่นเองนะคะ

                จากนั้นก็ให้ใช้ต่อตามลำดับ 2, 3, 4,… ไปเรื่อย ๆ จนถึงลำดับสุดท้าย ก็คือ เม็ดที่ระบุเลข 28 ค่ะ

                ซึ่งหากไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาคุม “มินนี่ 28” ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดแป้ง” โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                หากมีประจำเดือนมาแล้วในช่วงที่รับประทาน “เม็ดแป้ง” ก็ถือว่าไม่มีการตั้งครรภ์ เมื่อใช้หมดแผงเดิมแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                ถ้าต่อยาคุมแผงใหม่ถูกต้องตามนี้ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อแผงใหม่ทั้งที่ยังใช้ “เม็ดแป้ง” ในแผงเดิมยังไม่หมดค่ะ