หาซื้อ Ciclomex-20 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนไซโคลเม็กซ์-20ได้

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene เม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “ไซโคลเม็กซ์-20” ไม่ได้ ยาคุมแบบ 21 เม็ดสูตรเดียวกันที่สามารถนำมาใช้แทนได้ ก็คือ “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn) และ “คลาเรนซ์” (Clarenz)

 

                แต่ทั้ง “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” จะเรียงเม็ดยาเป็นวง และไม่มีการระบุตัวเลข 1 – 21 ไว้ในแผง ผู้ใช้จะต้องแกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริงไปเรื่อย ๆ ทุกวันจนหมดแผง จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                “แอนนี่ ลินน์” และ “คลาเรนซ์” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดย “แอนนี่ ลินน์” มีราคาใกล้เคียงกันกับยานำเข้าจากต่างประเทศอย่าง “ไซโคลเม็กซ์-20” ในขณะที่ “คลาเรนซ์” มีราคาสูงกว่าทั้งคู่เล็กน้อยค่ะ

blank

ไซโคลเม็กซ์-20 (Ciclomex-20)

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

blank

คลาเรนซ์ (Clarenz)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้เริ่มจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึง 21

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

 

 

                ถ้าไม่สามารถหาซื้อ “แอนนี่ ลินน์”  หรือ “คลาเรนซ์” มาใช้แทน “ไซโคลเม็กซ์-20” หรือต้องการเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็สามารถใช้ “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28), “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) และ “ออนเจล 20” (Onjel 20) ที่มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันได้นะคะ

                ซึ่งในแผงจะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 เอาไว้ โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปจนหมดแผง คล้ายกับ “ไซโคลเม็กซ์-20” ที่ให้ใช้เรียงตามตัวเลขเช่นกัน

                แต่เนื่องจาก “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” และ “ออนเจล 20” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ดังนั้นเมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องเว้นว่างเพิ่มอีก

 

                แม้จะมีจำนวนเม็ดยามากกว่า แต่ทั้งหมดก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเท่ากัน ส่วน 7 เม็ดที่เกินมาในลำดับที่ 22 – 28 เป็นเพียงเม็ดแป้งที่ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน ระหว่างที่รอต่อยาคุมแผงใหม่

                ซึ่งการรับประทานเม็ดแป้งนาน 7 วันของยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็ไม่ต่างไปจากการเว้นว่าง 7 วันในช่วงที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดนั่นเอง

 

                “แอนนี่ ลินน์ 28”, “คลาเรนซ์ 28” และ “ออนเจล 20” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ ในขณะที่ “ไซโคลเม็กซ์-20” เป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

                อย่างไรก็ตาม “ออนเจล 20” และ “แอนนี่ ลินน์ 28” มีราคาใกล้เคียงกันกับ “ไซโคลเม็กซ์-20” ส่วน “คลาเรนซ์ 28” มีราคาสูงกว่าเล็กน้อยค่ะ

blank

ไซโคลเม็กซ์-20 (Ciclomex-20)

blank

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28)

blank

คลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

blank

ออนเจล 20 (Onjel 20)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

ใช้ยาคุมตามลำดับ 1 – 21

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

ใช้ยาคุมตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

130 – 150 บาท

ราคา :

90 – 110 บาท