ป้ายกำกับ: ดิออร์ราแบบ 28 เม็ด

ยาคุมที่ใช้แทนดิออร์รา28ได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Diora 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อยาคุมดิออร์ราแบบ 28 เม็ดไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้