หาซื้อ Diora 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนดิออร์รา28ได้

                “ดิออร์รา 28” (Diora 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาสีขาว จำนวน 21 เม็ดในแผง มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีเหลือง จำนวน 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้งนั่นเอง

 

                หากหาซื้อ “ดิออร์รา 28” ไม่ได้ มียาคุมหลายยี่ห้อที่สามารถนำมาใช้แทนได้นะคะ

                ยี่ห้อที่เป็นรูปแบบ 28 เม็ด และมีวิธีใช้เหมือนกัน ได้แก่ “โซฟี่ 28”, “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” และ “ริเกวิดอน” ซึ่งจะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ไว้ในแผง โดยให้ผู้ใช้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับ ไปจนถึงเม็ดที่ 28 จากนั้นก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                แม้ว่า “ริเกวิดอน” จะมีเม็ดยาหลอกเป็นยาบำรุงเลือด ต่างไปจากยี่ห้ออื่นที่เป็นแค่เพียงเม็ดแป้ง อีกทั้งทิศทางในการเรียงลำดับและสีของเม็ดยาแต่ละยี่ห้อ อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่ทั้งหมดก็ใช้ตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกัน

                “ริเกวิดอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาใกล้เคียงกับ “ดิออร์รา 28”

                ส่วน “โซฟี่ 28” และ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกับ “ดิออร์รา 28” โดย “โซฟี่ 28” มีราคาสูงกว่า ในขณะที่ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” มีราคาต่ำกว่าค่ะ

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel)  0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีเหลือง 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

60 – 80 บาท

 

                นอกจากนี้ ยังมียาคุมแบบ 28 เม็ดยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีตัวยาเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทน “ดิออร์รา 28” ได้

                เช่น “แอนนา” และ “อาร์เดน” ซึ่งเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ หาซื้อได้ง่ายและมีราคาย่อมเยา แต่จะมีเพียงลูกศรแสดงลำดับการใช้ ไม่ได้ระบุตัวเลข 1 – 28 ไว้ในแผงเหมือนกับ “ดิออร์รา 28” จึงอาจตรวจสอบการใช้ได้ยากกว่า

                ส่วน “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ซึ่งเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่าย มีราคาใกล้เคียงกับ “ดิออร์รา 28”

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จะต้องแกะเม็ดยาในแถบสีแดงมาใช้ก่อน จึงต้องระวังว่าในการเปลี่ยนจากยี่ห้อหนึ่งไปเป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง อาจมีช่วงปลอดฮอร์โมนนานเกินไปจนไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ

                หากไม่มั่นใจ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้คุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาสีเหลืองของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ต่อเนื่องกันครบ 7 วัน หรือปรึกษาเภสัชกรประจำร้านยาใกล้บ้านเพื่อความชัดเจนค่ะ

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

แอนนา (Anna)

blank

อาร์เดน (R-den)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel)  0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีเหลือง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

ใช้ตามลำดับลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

ใช้เม็ดยาให้ตรงตามวัน

(โดยเริ่มในแถบสีแดงก่อน)

หมดแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

65 – 69 บาท

 

 

                นอกจากยาคุมแบบ 28 เม็ดแล้ว ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดที่สามารถนำมาใช้แทน “ดิออร์รา 28” ได้เช่นกันนะคะ ได้แก่ “ดิออร์รา 21” (Diora 21), “นอร์เกสเต้” (Norgeste) และ “เลอร์เมร่า” (Lermera)

                แม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงน้อยกว่า “ดิออร์รา 28” แต่ก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเหมือนกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกัน

                แต่ก็มีวิธีการใช้ที่ต่างไปจากเดิม โดยเมื่อเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด ก็ให้แกะเม็ดยามารับประทานตามวันไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                แม้จะเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกัน แต่ “เลอร์เมร่า” มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ๆ มาก อีกทั้งไม่ค่อยพบการจำหน่ายในร้านยา

                ส่วน “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” มีราคาเท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับ “ดิออร์รา 28” ค่ะ

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

ไม่มีเม็ดยาหลอก

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

180 บาท