ป้ายกำกับ: ยาคุมราคาไม่เกิน200

ยาคุมราคาไม่เกิน 200 บาท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมราคาไม่เกิน 200 บาท

แนะนำยาคุมรายเดือนที่มีราคาไม่เกิน 200 บาท โดยจัดแบ่งตามสูตรยาเป็น 11 กลุ่ม และเรียงลำดับตามราคาจากน้อยไปมาก

ยาคุมต้านสิว ราคาไม่เกิน 200 บาท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมต้านสิวราคาไม่เกิน 200 บาท

ยาคุมต้านสิวที่มีราคาไม่เกิน 200 บาท มียี่ห้อใดบ้าง แตกต่างกันหรือไม่ และมีข้อควรระวังอย่างไร