ยาคุมราคาไม่เกิน 200 บาท

ยาคุมราคาไม่เกิน 200 บาท

ปรับปรุงล่าสุด 11 ตุลาคม 2022

                มากกว่า 80% ของยาคุมที่มีจำหน่ายในประเทศไทยทุกวันนี้ มีราคาไม่เกิน 200 บาทค่ะ ดังนั้น สำหรับผู้ที่ตั้งงบไว้เท่านี้จึงมีทางเลือกที่หลากหลายมาก

                ในบทความนี้จะนำเสนอยาคุมรายเดือนที่มีราคาไม่เกิน 200 บาท ซึ่งมีจำหน่ายในร้านยาและหาซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มยาที่มีสูตรเดียวกัน 11 กลุ่ม และเรียงราคาจากน้อยไปมากนะคะ

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนสูง สูตร Ethinyl estradiol 0.05 มิลลิกรัม + Norgestrel 0.5 มิลลิกรัม

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้มีเฉพาะรูปแบบ 28 เม็ด โดยมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดและเม็ดยาหลอกอีก 7 เม็ด ได้แก่ “มาร์นอน” (Marnon) ซึ่งมีราคาแผงละ 15 – 30 บาท และ “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (Jeny F.M.P.) ซึ่งมีราคาแผงละ 20 – 30 บาท ทั้งคู่เป็นยาคุมแผงเปลือย นั่นคือไม่ได้มีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง

ยาคุมมาร์นอน

มาร์นอน (Marnon)

ยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.

เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี. (Jeny F.M.P.)

 

                แม้จะมีราคาถูก แต่ก็พบปัญหาคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ, ฝ้า, สิว, หน้ามัน, ขนดก และเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากกว่ายาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำ จึงไม่นิยมใช้เพื่อคุมกำเนิดโดยทั่วไปแล้วค่ะ

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมฮอร์โมนสูงก็มีประโยชน์ในการรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในบางกรณี หรือคุมกำเนิดในรายที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมนะคะ

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำ สูตร Mestranol 0.05 มิลลิกรัม + Norethindrone 1 มิลลิกรัม

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้ก็มีเฉพาะรูปแบบ 28 เม็ดค่ะ โดย 21 เม็ดแรกจะเป็นเม็ดยาฮอร์โมน และ 7 เม็ดสุดท้ายเป็นเม็ดยาหลอก

                โดย “วันเดย์” (Oneday) ซึ่งเป็นยาคุมแผงเปลือย มีราคาแผงละ 20 – 30 บาท และ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (Margaret X.O.) ซึ่งมีกล่องบรรจุแยกยาคุมแต่ละแผง มีราคาแผงละ 65 – 80 บาท เม็ดยาหลอกจะเป็นตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

                ส่วน “อานาไม” (Anamai) ซึ่งเป็นยาคุมแผงเปลือย มีราคาแผงละ 20 – 30 บาท เม็ดยาหลอกจะเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

ยาคุมวันเดย์

วันเดย์ (Oneday)

ยาคุมมาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ

มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ (Margaret X.O.)

ยาคุมอานาไม

อานาไม (Anamai)

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G-6-PD deficiency) และหลีกเลี่ยงการใช้ “วันเดย์” หรือ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะคะ

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำ สูตร Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้จะมีทั้งรูปแบบ 21 เม็ดและรูปแบบ 28 เม็ด

 

โดยยาคุมแบบ 21 เม็ด ได้แก่…

 • “นอร์เกสเต้” (Norgeste) ราคาแผงละ 50 – 70 บาท
 • “ดิออร์รา 21” (Diora 21) ราคาแผงละ 50 – 80 บาท

 

และยาคุมแบบ 28 เม็ด (เม็ดฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดยาหลอก 7 เม็ด) ได้แก่…

 • “แอนนา” (Anna) ราคาแผงละ 30 – 40 บาท
 • “อาร์เดน” (R-den) ราคาแผงละ 30 – 40 บาท
 • “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED) ราคาแผงละ 30 – 40 บาท
 • “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) ราคาแผงละ 65 – 69 บาท
 • “ดิออร์รา 28” (Diora 28) ราคาแผงละ 50 – 80 บาท
 • “โซฟี่ 28” (Sophie 28) ราคาแผงละ 85 – 100 บาท

 

                นอกจาก “แอนนา” ซึ่งเป็นยาคุมแผงเปลือยแล้ว ยี่ห้ออื่น ๆ จะมีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผงค่ะ

 

ยาคุมนอร์เกสเต้

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

ยาคุมดิออร์รา 21

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

 

ยาคุมแอนนา

แอนนา (Anna)

ยาคุมอาร์เดน

อาร์เดน (R-den)

ยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว.

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

ยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว.

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

ยาคุมดิออร์รา 28

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

ยาคุมโซฟี่ 28

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้มักถูกใช้เป็นทางเลือกแรกสำหรับผู้ที่เริ่มคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดฮอร์โมนรวม เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

                อีกทั้งผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า ก็พบได้น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดก จากการใช้ยาคุมสูตรนี้ ซึ่งหากทนผลข้างเคียงดังกล่าวไม่ได้ อาจเปลี่ยนเป็นยาคุมที่ใช้โปรเจสตินรุ่นใหม่ ๆ ที่มีฤทธิ์แอนโดรเจนน้อยลง หรือมีผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจน แต่ก็มีราคาสูงกว่า อีกทั้งอาจพบความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำ สูตร Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ยาคุมฮอร์โมนต่ำ ที่ใช้โปรเจสตินรุ่นใหม่ที่มีฤทธิ์แอนโดรเจนน้อยลง จึงมีผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดก น้อยกว่ายาคุมในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ

                โดยมีทั้งรูปแบบ 21 เม็ด ได้แก่ “ริต้า 21” (Rita 21) ที่มีราคาแผงละ 80 – 90 บาท และ “มาร์วีลอน” (Marvelon) ที่มีราคาแผงละ 100 – 130 บาท

                กับรูปแบบ 28 เม็ด (เม็ดฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดยาหลอก 7 เม็ด) ได้แก่ “ริต้า 28” (Rita 28) ที่มีราคาแผงละ 80 – 90 บาท, “ฟีมีน 30” (Femine 30) ที่มีราคาแผงละ 80 – 90 บาท และ “มาร์วีลอน 28” (Marvelon 28) ที่มีราคาแผงละ 100 – 130 บาท

                ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นยาคุมแบบมีกล่องแยกแต่ละแผง

 

ยาคุมริต้า21

ริต้า 21 (Rita 21)

ยาคุมมาร์วีลอน

มาร์วีลอน (Marvelon)

 

ยาคุมริต้า28

ริต้า 28 (Rita 28)

ยาคุมฟีมีน 30

ฟีมีน 30 (Femine 30)

 

ยาคุมมาร์วีลอน 28

มาร์วีลอน 28 (Marvelon 28)

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำ สูตร Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้ ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ยาคุมฮอร์โมนต่ำ ที่ใช้โปรเจสตินรุ่นใหม่ที่มีฤทธิ์แอนโดรเจนน้อยลง จึงมีผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดก น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนต่ำสูตร Ethinyl estradiol + Levonorgestrel

                โดยมีทั้งรูปแบบ 21 เม็ด ได้แก่ “โกวานา” (Govana) ที่มีราคาแผงละ 90 – 120 บาท และ “คาเมลล่า” (Camella) ที่มีราคาแผงละ 110 – 130 บาท

                กับรูปแบบ 28 เม็ด (เม็ดฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดยาหลอก 7 เม็ด) ได้แก่ “โกวานา อีดี” (Govana ED) ที่มีราคาแผงละ 90 – 120 บาท และ “คาเมลล่า 28” (Camella 28) ที่มีราคาแผงละ 110 – 130 บาท

                ทั้งหมดเป็นยาคุมแบบมีกล่องแยกแต่ละแผงค่ะ

 

ยาคุมโกวานา

โกวานา (Govana)

ยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า (Camella)

ยาคุมโกวานา อีดี

โกวานา อีดี (Govana ED)

ยาคุมคาเมลล่า 28

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำ สูตร Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม + Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

 

                แม้ว่าจะมีปริมาณเอสโตรเจนมากกว่ายาคุมฮอร์โมนต่ำอื่น ๆ อยู่เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า ก็ยังถือว่าน้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง     

                และด้วยผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจนของ Cyproterone acetate ทำให้ยาคุมสูตรนี้มีจุดเด่นในการต้านสิวและลดปัญหาผิวมัน

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้จะมีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง

 

โดยยี่ห้อที่เป็นยาคุมรูปแบบ 21 เม็ด ได้แก่…

 • “ซาชา” (Sasha) ราคาแผงละ 80 – 100 บาท
 • “มาโนแอน” (Manoane) ราคาแผงละ 80 – 100 บาท
 • “แอนนี” (Annie) ราคาแผงละ 80 – 100 บาท
 • “เดอมูท” (Dermooth) ราคาแผงละ 90 – 120 บาท
 • “มาร์เกร็ต พิงค์” (Margret pink) ราคาแผงละ 90 – 120 บาท
 • “ซูซี่” (Sucee) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท
 • “บีริซ” (Beriz) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท
 • “บี-เลดี้” (B-lady) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท
 • “พรีม” (Preme) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท
 • “ลอร่า-35” (Laura-35) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท
 • “แดฟเน่ 35” (Dafne 35) ราคาแผงละ 110 – 140 บาท
 • “โอซี 35” (OC-35) ราคาแผงละ 110 – 140 บาท
 • “เจซี่” (Jezy) ราคาแผงละ 130 – 170 บาท

 

และยี่ห้อที่เป็นยาคุมรูปแบบ 28 เม็ด (เม็ดฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดยาหลอก 7 เม็ด) ได้แก่…

 • “ซูซี่ 28” (Sucee 28) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท
 • “พรีม 28” (Preme 28) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท

 

                สำหรับ “ไดแอน-35” (Diane-35) ที่เป็นต้นแบบของยาคุมสูตร Ethinyl estradiol + Cyproterone acetate มีราคาแผงละ 180 – 220 บาท จึงอาจหาซื้อได้ในราคาไม่เกิน 200 บาทตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบทความนี้ หรือมีราคาเกินกว่านั้นเล็กน้อยนะคะ

 

ยาคุมซาชา

ซาชา (Sasha)

ยาคุมมาโนแอน

มาโนแอน (Manoane)

ยาคุมแอนนี

แอนนี (Annie)

ยาคุมเดอมูท

เดอมูท (Dermooth)

ยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์

มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

ยาคุมซูซี่

ซูซี่ (Sucee)

ยาคุมบีริซ

บีริซ (Beriz)

ยาคุมบี-เลดี้

บี-เลดี้ (B-lady)

ยาคุมพรีม

พรีม (Preme)

ยาคุมลอร่า

ลอร่า-35 (Laura-35)

ยาคุมแดฟเน่

แดฟเน่ 35 (Dafne 35)

ยาคุมโอซี-35

โอซี 35 (OC-35)

ยาคุมเจซี่

เจซี่ (Jezy)

ยาคุมไดแอน โฉมใหม่

ไดแอน-35 (Diane-35)

 

ยาคุม

พรีม 28 (Preme 28)

ยาคุมซูซี่ 28

ซูซี่ 28 (Sucee 28)

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว สูตร Lynestrenol 0.5 มิลลิกรัม

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้เป็นยาคุมรูปแบบ 28 เม็ด ซึ่งทั้งหมดเป็นเม็ดยาฮอร์โมน ไม่มีเม็ดยาหลอก โดย “เดลิต้อน” (Dailyton) มีราคาแผงละ 90 – 120 บาท และ “เอ็กซ์ลูตอน” (Exluton) มีราคาแผงละ 110 – 140 บาท ซึ่งทั้งคู่มีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง

 

ยาคุมเดลิต้อน โฉมใหม่

เดลิต้อน (Dailyton)

ยาคุมเอ็กซ์ลูตอน

เอ็กซ์ลูตอน (Exluton)

 

                เนื่องจากมีฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว จึงเหมาะกับผู้ที่มีข้อห้ามใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือไม่สามารถทนผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนได้

                ยาคุมสูตรนี้ไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด, ไม่มีผลข้างเคียงเรื่องฝ้าและการบวมน้ำ อีกทั้งสามารถใช้ในขณะที่ให้นมบุตรได้ เพราะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำนม, ปริมาณน้ำนม และระยะเวลาการให้นม

                แต่ผู้ใช้ก็อาจพบปัญหาเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดก จาก Lynestrenol ซึ่งเป็นโปรเจสตินรุ่นเก่าที่มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง รวมถึงผลข้างเคียงเด่นที่อาจพบได้ก็คือ การมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือน

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก สูตร Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.10 มิลลิกรัม

 

                ได้แก่ “โลล่า” (Lola) ซึ่งเป็นยาคุมรูปแบบ 21 เม็ด มีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง และมีราคาแผงละ 90 – 120 บาท

 

ยาคุมโลล่า

โลล่า (Lola)

 

                หากพิจารณาเฉพาะยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ยี่ห้อที่หาซื้อได้ในร้านยาโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ถือว่ายาคุมสูตรนี้มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งมีผลข้างเคียงน้อย

                แม้ว่าโปรเจสตินที่มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง อาจทำให้เกิดปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดก แต่ก็มีการใช้ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยาคุมสูตร Ethinyl estradiol + Levonorgestrel อื่น ๆ

                อย่างไรก็ตาม อาจพบปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอย โดยเฉพาะเมื่อรับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาสม่ำเสมอ

                นอกจากนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาหรือสมุนไพรที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำมาก เพราะอาจเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก สูตร Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

 

                หากไม่ได้มีข้อห้ามใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม แต่ใช้ยาคุมฮอร์โมนต่ำที่มี Ethinyl estradiol 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม แล้วยังทนอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากเอสโตรเจนไม่ได้ ร่วมกับต้องการใช้โปรเจสตินรุ่นใหม่ที่มีฤทธิ์แอนโดรเจนน้อยลง เพื่อลดผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดก ยาคุมสูตรนี้ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการพิจารณานะคะ

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้จะมีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง

 

โดยมีทั้งรูปแบบ 21 เม็ด ได้แก่…

 • “โนวีเนท” (Novynette) ราคาแผงละ 100 – 130 บาท
 • “มินนี่” (Minny) ราคาแผงละ 110 – 130 บาท
 • “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21) ราคาแผงละ 110 – 140 บาท
 • “เมอซิลอน” (Mercilon) ราคาแผงละ 160 – 180 บาท

 

และรูปแบบ 28 เม็ด (เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดยาหลอก 7 เม็ด) ได้แก่…

 • “มินนี่ 28” (Minny 28) ราคาแผงละ 110 – 130 บาท
 • “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28) ราคาแผงละ 110 – 140 บาท
 • “เมอซิลอน 28” (Mercilon 28) ราคาแผงละ 160 – 180 บาท

 

ยาคุมโนวีเนท

โนวีเนท (Novynette)

ยาคุมมินนี่

มินนี่ (Minny)

ยาคุมเลสซิลอน 21

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

ยาคุมเมอซิลอน

เมอซิลอน (Mercilon)

 

ยาคุมมินนี่ 28

มินนี่ 28 (Minny 28)

ยาคุมเลสซิลอน 28

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

ยาคุมเมอซิลอน 28

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

 

                ข้อควรระวังในการเลือกใช้ยาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำมาก ก็คือ อาจทำให้เกิดปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยได้ โดยเฉพาะหากรับประทานยาคุมไม่ค่อยตรงเวลา

                และควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาหรือสมุนไพรที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด เพราะอาจเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก สูตร Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

 

                ยาคุมในกลุ่มนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีข้อห้ามใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม แต่ใช้ยาคุมฮอร์โมนต่ำที่มี Ethinyl estradiol 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม แล้วยังทนอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากเอสโตรเจนไม่ได้ ร่วมกับต้องการใช้โปรเจสตินรุ่นใหม่ที่มีฤทธิ์แอนโดรเจนน้อยลง เพื่อลดผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดก

 

ยาคุมที่มีรูปแบบ 21 เม็ด โดยมีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง ได้แก่…

 • “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20) ราคาแผงละ 90 – 120 บาท
 • “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn) ราคาแผงละ 110 – 130 บาท
 • “คลาเรนซ์” (Clarenz) ราคาแผงละ 130 – 150 บาท

 

และยาคุมที่มีรูปแบบ 28 เม็ด (เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด + เม็ดยาหลอก 7 เม็ด) โดยมีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง ได้แก่…

 • “ออนเจล 20” (Onjel 20) ราคาแผงละ 90 – 110 บาท
 • “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28) ราคาแผงละ 110 – 130 บาท
 • “คลาเรนซ์ 28” (Clarenz 28) ราคาแผงละ 130 – 150 บาท

 

ยาคุมไซโคลเม็กซ์-20

ไซโคลเม็กซ์-20 (Ciclomex-20)

ยาคุมแอนนี่ ลินน์ โฉมใหม่

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

ยาคุมคลาเรนซ์

คลาเรนซ์ (Clarenz)

 

ยาคุมออนเจล 20

ออนเจล 20 (Onjel 20)

ยาคุมแอนนี่ ลินน์ 28 โฉมใหม่

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28)

ยาคุมคลาเรนซ์28

คลาเรนซ์ 28 (Clarenz 28)

 

                และเช่นเดียวกันกับยาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำมากสูตรอื่น ๆ ที่อาจพบปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยได้ โดยเฉพาะหากผู้ใช้รับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาสม่ำเสมอ

                รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาหรือสมุนไพรที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด เพราะอาจเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

 

 1. ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก สูตร Ethinyl estradiol 0.015 มิลลิกรัม + Gestodene 0.060 มิลลิกรัม

 

                จุดเด่นของยาคุมในกลุ่มสุดท้าย ก็คือ เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณฮอร์โมนต่ำที่สุด ดังนั้น ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจนและโปรเจสติน ได้แก่ คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, บวมน้ำ, ฝ้า, สิว, หน้ามัน หรือขนดก จะพบได้น้อยมาก

                และยังเป็นยาคุมรูปแบบ 24/4 ที่มีช่วงปลอดฮอร์โมนสั้น จึงช่วยลดกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual syndrome; PMS) เช่น อารมณ์แปรปรวน, หงุดหงิด, ซึมเศร้า, เครียด, ปวดศีรษะ, ปวดประจำเดือน หรือเจ็บคัดตึงเต้านมได้ดี

                ยาคุมในกลุ่มนี้เป็นยาคุมรูปแบบ 28 เม็ด ซึ่ง 24 เม็ดแรกจะเป็นเม็ดยาฮอร์โมน และ 4 เม็ดสุดท้ายเป็นเม็ดยาหลอก

                โดย “ไมนอซ” (Minoz) มีราคาแผงละ 110 – 140 บาท และ “มินิดอซ” (Minidoz) มีราคาแผงละ 170 – 200 บาท ซึ่งทั้งคู่ก็มีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง

 

ยาคุมไมนอซโฉมใหม่

ไมนอซ (Minoz)

ยาคุมมินิดอซโฉมใหม่

มินิดอซ (Minidoz)

 

 

                แต่เนื่องจากมีฮอร์โมนในปริมาณที่ต่ำมาก จึงอาจพบปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยได้ โดยเฉพาะหากรับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาสม่ำเสมอนะคะ

                นอกจากนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาหรือสมุนไพรที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมที่มีฮอร์โมนต่ำมาก เพราะอาจเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ