ป้ายกำกับ: ยาคุมเริ่มมีผลตอนไหน

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ต้องกินยาคุม 28 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้

ต้องรับประทานยาคุม 28 เม็ดกี่วัน จึงจะมีผลป้องกันการตั้งครรภ์ และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องใช้การคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

ต้องกินยาคุม 21 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ต้องกินยาคุม 21 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้

ต้องรับประทานยาคุม 21 เม็ดกี่วัน จึงจะมีผลป้องกันการตั้งครรภ์ และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องใช้การคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย