ผู้เขียน: talkativepharmacist

ไม่แน่ใจว่าลืมกินยาคุมหรือเปล่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ไม่แน่ใจว่าลืมกินยาคุมหรือเปล่า

ถ้าไม่แน่ใจว่าวันนี้ได้รับประทานยาคุมไปแล้วหรือยัง หรือกังวลว่าอาจลืมรับประทาน จะตรวจสอบได้หรือไม่ และควรทำอย่างไร

ใช้ยาคุมแล้วประจำเดือนมาน้อย
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ใช้ยาคุมแล้วประจำเดือนมาน้อย

ถ้าประจำเดือนมาน้อยลง จะเป็นเพราะยาคุมที่ใช้มีฮอร์โมนต่ำเกินไปหรือเปล่า ควรเปลี่ยนเป็นยาคุมฮอร์โมนสูงหรือไม่ และมียี่ห้ออะไรบ้าง

วิธีรับประทานยาคุมไมโครไกนอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED)

ยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว. ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

ไมโครไกนอน 30 ทว.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED)

ข้อมูลทั่วไปของยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED) ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย

5 สาเหตุที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ผล
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

5 สาเหตุที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ผล

สาเหตุที่ทำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล (LNG-EC) ไม่ได้ผล รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ไข

เปลี่ยนจากฉีดยาคุมเป็นกิน แต่เลยนัดแล้ว
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

เปลี่ยนจากฉีดยาคุมเป็นกิน แต่เลยนัดแล้ว

ฉีดยาคุมแบบ 3 เดือนไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ไม่ได้ไปฉีดเข็มที่สองต่อ ถ้าต้องการเปลี่ยนไปรับประทานยาคุมรายเดือน แต่เลยวันนัดฉีดยาคุมมาแล้ว 1 สัปดาห์ จะเริ่มใช้เลยได้ไหม หรือต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน