กินยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว.

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า “ไมโครไกนอน” (Microgynon) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งมี “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีเหลือง) 21 เม็ด โดยแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีขาว) ทั้ง 7 เม็ดนั้น ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

 

                ในแผงของ “ไมโครไกนอน 30 ทว. ” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” เอาไว้ จึงเลือกแกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงวันได้เลย โดยเริ่มจากส่วนที่อยู่ในแถบสีแดงก่อน

                แต่เนื่องจากเม็ดยาที่อยู่ในแถบสีแดง มีทั้งที่เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” และ “เม็ดยาหลอก” จึงไม่จำเป็นว่าเม็ดแรกที่เริ่มใช้จะต้องเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” เสมอไปนะคะ

                อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ก็จะมีช่วงที่ได้รับฮอร์โมนติดต่อกัน 21 วัน สลับด้วยช่วงปลอดฮอร์โมนอีก 7 วัน เช่นเดียวกับยาคุมสูตร 21/7 ยี่ห้ออื่น ๆ นั่นเอง

 

                การรับประทาน “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ย้อนศร หรือใช้เม็ดยาผิดตำแหน่ง หากเป็นกรณีที่เม็ดยาหลอกถูกนำมาใช้แทนเม็ดยาฮอร์โมน (ใช้เม็ดสีขาวแทนเม็ดสีเหลือง) จะลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด จึงต้องแก้ไขด้วยการรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (เม็ดสีเหลือง) ทดแทนที่ขาดไป ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

                แต่ถ้าใช้เม็ดยาฮอร์โมนสลับตำแหน่งกันเอง หรือใช้เม็ดยาหลอกสลับกันเอง (ใช้เม็ดสีเหลืองแทนเม็ดสีเหลือง หรือใช้เม็ดสีขาวแทนเม็ดสีขาว) ก็ไม่มีปัญหา เพราะประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากเดิม จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

 

 

  • ตัวอย่างที่ 1 : ใช้เม็ดยาหลอกแทนเม็ดยาฮอร์โมน

                ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอาทิตย์ ก็ควรแกะเม็ด “อา” ในแถบสีแดงมาใช้เป็นลำดับที่ 1 และต่อด้วยเม็ด “จ” ในแถบสีเขียว ซึ่งอยู่ถัดมาตามลูกศร มาใช้เป็นลำดับที่ 2 ในวันจันทร์

                หากผู้ใช้เข้าใจผิดว่าจะต้องรับประทานเม็ดยาในแถบสีแดงจนหมดก่อน แล้วค่อยตามด้วยเม็ดยาในแถบสีเขียว จึงย้อนศรไปแกะเม็ด “จ” ในแถบสีแดงมารับประทานเป็นลำดับที่ 2 ก็จะทำให้ไม่ได้รับฮอร์โมนในช่วงเวลาที่ควรได้รับ ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                จึงควรแก้ไขด้วยการรับประทานเม็ดที่ถูกต้องทันที หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

                เช่น ถ้ารู้ตัวก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมเม็ดถัดไป ก็ให้แกะเม็ด “จ” ที่อยู่ต่อจากแถบสีแดง มารับประทานทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทานเม็ด “อ” ที่อยู่ถัดไป ในเวลารับประทานยาคุมประจำวันอังคาร

blank

            หรือถ้ารู้ตัวเมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันอังคาร ก็ให้แกะทั้งเม็ด “จ” และ “อ” ที่อยู่ต่อจากแถบสีแดง มารับประทานพร้อมกัน แต่การรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” พร้อมกัน 2 เม็ดเช่นนี้ อาจทำให้คลื่นไส้/อาเจียน ปวดหรือเวียนศีรษะมากขึ้น

                หลังจากนั้น ก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ

                เมื่อถึงวันที่จะต้องใช้เม็ด “จ” ในแถบสีแดง แต่ไม่มีเม็ดยาอยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะมาใช้ผิดไปก่อนนี้ ก็ให้เว้นว่าง 1 วันเพื่อทดแทนการใช้ “เม็ดยาหลอก” ดังกล่าว

                วันต่อ ๆ มาก็ให้รับประทาน “เม็ดยาหลอก” ที่เหลือไปตามลำดับ หมดแผงเดิมแล้วจึงเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                สำหรับ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ถ้ารับประทานผิดแล้วรีบแก้ไข โดยพลาดการใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” ไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรได้รับ ไปหาเวลาที่ใช้จริง) ก็ไม่เป็นไรค่ะ หากมีผลคุมกำเนิดจากยาคุมแผงนั้นแล้ว ก็ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องตามปกติ

 

 

  • ตัวอย่างที่ 2 : ใช้ผิดตำแหน่ง แต่เม็ดยามีสีเดียวกัน

                เมื่อเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอาทิตย์ และแกะเม็ด “อา” ในแถบสีแดงมาใช้เป็นลำดับที่ 1 แล้ว ในวันจันทร์ก็ควรแกะเม็ด “จ” ในแถบสีเขียว ซึ่งอยู่ถัดมาตามลูกศร มาใช้เป็นลำดับที่ 2

blank

 

                ถ้าเลือกเม็ดยาผิดตำแหน่ง โดยแกะเม็ด “จ” ที่ควรใช้ในสัปดาห์ถัดไป มารับประทานเป็นลำดับที่ 2 ก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากเม็ดยาทั้งสองเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีเหลือง) เหมือนกัน จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

blank

 

                ในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ ก็ให้ย้อนกลับไปใช้เม็ดยาในตำแหน่งเดิม โดยเลือกเม็ด “อ”, “พ”, “พฤ”, “ศ”, “ส” และ “อา” ตามวันที่ใช้จริง (ข้ามเม็ด “จ” แรกไปก่อน เนื่องจากไม่ตรงกับวันที่ใช้แล้ว)

                เมื่อถึงวันจันทร์ถัดมา แต่ไม่มีเม็ด “จ” อยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะมาใช้ผิดในสัปดาห์ก่อน ก็ให้แกะเม็ด “จ” ที่เคยถูกข้ามไปมาใช้แทนนะคะ

                จากนั้น ก็รับประทานต่อตามลำดับวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ หมดแผงนี้แล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

blank

 

 

                และในกรณีที่ใช้ผิดตำแหน่ง โดยการสลับเม็ดสีขาวกับเม็ดสีขาว (ซึ่งเป็น “เม็ดยาหลอก” ทั้งคู่) ก็สามารถแก้ไขตามแนวทางข้างต้นได้ค่ะ นั่นคือ ไม่ต้องแกะเม็ดที่ถูกต้องมาใช้ซ้ำ แต่รอรับประทาน “เม็ดยาหลอก” อื่น ๆ ต่อตามลำดับปกติ แล้วเมื่อถึงวันที่ต้องใช้ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งไม่มีอยู่ในแผง จึงค่อยแกะเม็ดที่เคยข้ามไปมาใช้แทน