วิธีรับประทานยาคุม “ดิออร์รา21” (Diora21)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                ในแผงยาคุม “ดิออร์รา 21” จะมีเม็ดยาสีขาวอยู่ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับ D-Norgestrel (หรืออีกชื่อว่า Levonorgestrel) 0.15 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

                โดยมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ และลูกศรแสดงลำดับการใช้ ไว้ในอีกด้านของแผง

มีตัวย่อของวันในสัปดาห์ระบุไว้ด้านหลังของแผงยาคุม "ดิออร์รา 21"

 

                วิธีรับประทานยาคุม “ดิออร์รา 21” ก็คือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ต้องการใช้ มารับประทานวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อ “พ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยจะเลือกเม็ดใดก็ได้ใน 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ในแผง

สามารถเลือกเม็ดยา "พ" ใดก็ได้จาก 3 ตำแหน่งที่มีอยู่

               

                สมมติว่าเลือกเม็ด “พ” ในแถวบนมาใช้ก่อน จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับดังกล่าว ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

จากเม็ดแรกของแผง ก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับ จนครบ 21 เม็ด

 

                แม้ว่าทั้ง 21 เม็ดในแผงของ “ดิออร์รา 21” จะมีตัวยาเหมือนกัน จึงสามารถแกะเม็ดใดในแผงมาใช้ก็ได้ เพราะไม่ว่าจะใช้เรียงตามลำดับ หรือจะใช้ย้อนศร ก็ได้รับตัวยาสำคัญไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่การแกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงตามวัน จะถือเป็นการตรวจสอบประจำวัน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่ารับประทานยาคุมถูกต้องและครบถ้วนหรือเปล่า

 

                จากตัวอย่างเดิมที่เริ่มยาคุมแผงนี้ในวันพุธ และใช้ต่อเนื่องกันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในวันเสาร์ เมื่อเลยเวลารับประทานยาคุมมาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าได้ใช้ไปจริงหรือเปล่า ก็สามารถหยิบแผงยามาตรวจสอบได้

                ถ้าไม่เห็นเม็ดยา “ส” อยู่ในลำดับที่รอใช้ ก็แสดงว่ามีการแกะมารับประทานไปแล้ว ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำอีก

ถ้าไม่มีเม็ดยา "ส" อยู่ในลำดับที่รอใช้ แสดงว่าในวันเสาร์ได้รับประทานยาคุมไปแล้ว

 

                และนอกจากจะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจแล้ว ในกรณีที่ลืมใช้ ก็น่าจะรู้ตัวและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว หรืออย่างช้าที่สุดก็คือ เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันถัดมา

                เช่น เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันจันทร์ และกำลังจะแกะเม็ดยา “จ” มาใช้ แต่กลับเห็นเม็ดยา “อา” ที่ควรต้องใช้ไปแล้ว ยังคงตกค้างอยู่ในลำดับที่รอใช้ ก็แสดงว่าน่าจะลืมรับประทานยาคุมในวันอาทิตย์ จึงต้องแก้ไขด้วยการแกะทั้งเม็ดยา “อา” และ “จ” มารับประทานพร้อมกัน ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจพลาดการใช้ยาคุม 1 วันไป โดยไม่ได้แก้ไขอย่างเหมาะสม

ในวันจันทร์ ถ้าเห็นเม็ดยา "อา" ตกค้างอยู่ แสดงว่าลืมรับประทานในวันอาทิตย์

 

                ทุกครั้งที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน จึงควรตรวจสอบตัวย่อที่ระบุไว้ แล้วแกะเม็ดยาให้ตรงวันและตามลำดับนะคะ เพื่อป้องกันการใช้ยาคุมซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ และยังช่วยให้ทราบได้ง่ายถ้าลืมรับประทาน

 

                หลังจากรับประทานยาคุม “ดิออร์รา 21” จนครบ 21 เม็ดแล้ว จะเว้นว่าง 7 วัน เพื่อเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ให้ประจำเดือนมา ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                หากมีประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ได้ค่ะ จะได้มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน

                ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อนจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ และไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือนนะคะ

 

                สำหรับผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ สามารถใช้เคล็ดลับช่วยจำว่า ถ้ารับประทานถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผง ก็จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ค่ะ

                จากตัวอย่าง ถ้าเม็ดแรกของแผงตรงกับวันพุธ เม็ดสุดท้ายของแผงก็จะตรงกับวันอังคาร

                ใช้หมดแผงแล้ว จึงเว้นว่าง 7 วัน คือ พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร จากนั้นก็ต่อแผงใหม่ในวันพุธ ซึ่งตรงกับวันที่เริ่มเม็ดแรกของแผงเดิมนั่นเอง

ถ้าใช้ถูกต้อง วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์