วิธีรับประทานยาคุม “ดิออร์รา21” (Diora21)

วิธีรับประทานยาคุมดิออร์รา21

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2022

                ยาคุม “ดิออร์รา 21” จะมีเม็ดยาสีขาวอยู่ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ D-norgestrel (Levonorgestrel) 0.15 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

                อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” และลูกศรแสดงลำดับการใช้ไว้ในแผงยา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบก่อนที่จะแกะเม็ดยามารับประทาน ป้องกันไม่ให้รับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือตรวจสอบได้ว่ามีการลืมรับประทานหรือไม่

 

                สมมติว่าผู้อ่านเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันศุกร์ ก็ให้แกะเม็ดยา “ศ” มารับประทานเป็นเม็ดแรกของแผง โดยจะเลือกจากตำแหน่งใดก็ได้ในภาพตัวอย่างนี้ จากนั้นก็รับประทานต่อทุกวันตามลำดับที่เลือกไว้ไปจนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

                เมื่อรับประทานครบ 21 เม็ดแล้วก็ให้เว้นว่าง 7 วันเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ให้ประจำเดือนมา ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                หากมีประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ได้ค่ะ จะได้มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน

                ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อนจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ และไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือนนะคะ