หาซื้อ Diora 21 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนดิออร์รา21ได้

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2022

                “ดิออร์รา 21” (Diora 21) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรืออาจเรียกว่า d-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “ดิออร์รา 21” ไม่ได้ สามารถใช้ “เลอร์เมร่า” (Lermera) หรือ “นอร์เกสเต้” (Norgeste) แทนได้นะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาเหมือนกันแล้ว ก็ยังมีวิธีใช้ที่เหมือนกันอีกด้วย

                แม้ว่าเม็ดยาในแผงของ “นอร์เกสเต้” จะเรียงลำดับวนทวนเข็มนาฬิกา ต่างจาก “ดิออร์รา 21” และ “เลอร์เมร่า” ที่วนตามเข็มนาฬิกา แต่ทั้งหมดก็มีหลักการใช้ไม่ต่างกัน นั่นคือ ให้แกะเม็ดยามารับประทานตามวัน และใช้ต่อไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ทั้ง 3 ยี่ห้อเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดยที่ “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” จะมีราคาใกล้เคียงกัน คือ ประมาณแผงละ 50 – 80 บาท ในขณะที่ “เลอร์เมร่า” จะมีราคาสูงกว่านั้นมาก

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

เลอร์เมร่า (Lermera)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

ตัวยาสำคัญ :

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (d-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานเม็ดยาให้ตรงวัน

(ใช้วนตามเข็มนาฬิกา)

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

รับประทานเม็ดยาให้ตรงวัน

(ใช้วนทวนเข็มนาฬิกา)

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

180 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

 

                อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปจะหาซื้อยาคุม “เลอร์เมร่า” และ “นอร์เกสเต้” ได้ยากกว่า “ดิออร์รา 21” ค่ะ

                ดังนั้น ในกรณีที่หาซื้อ “ดิออร์รา 21” ไม่ได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะหาซื้ออีก 2 ยี่ห้อที่เหลือไม่ได้เช่นกัน จึงอาจต้องพิจารณาการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่มีตัวยาเหมือนกันแทนแล้วนะคะ

 

                ยาคุมเหล่านี้ มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดเท่ากัน เมื่อใช้ตัวยาเดียวกัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                ส่วนเม็ดยาที่เกินมา 7 เม็ดจากเดิมที่เคยใช้ เป็นเพียง “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเม็ดแป้ง หรืออาจเป็นยาเสริมธาตุเหล็กในบางยี่ห้อ แต่ไม่ได้มีผลในการคุมกำเนิดเหมือนกับ “เม็ดยาฮอร์โมน”

 

                และเมื่อเปลี่ยนรูปแบบยาคุมจาก 21 เม็ด ไปเป็น 28 เม็ด โดยทั่วไป วิธีการใช้ก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย นั่นคือ แทนที่จะเลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน ก็เปลี่ยนไปเป็นการรับประทานตามลำดับที่ระบุไว้ในแผง แล้วใช้ติดต่อกันทุกวันไปจนหมด

                หลังจากที่ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดหมดแผง ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องเว้นว่างเพิ่มอีก

                การรับประทาน “เม็ดยาหลอก” วันละเม็ดไปจนครบ 7 วันของยาคุมแบบ 28 เม็ด ถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเช่นเดียวกับการเว้นว่าง 7 วันของยาคุมแบบ 21 เม็ดนั่นเอง

 

                ยาคุมแบบ 28 เม็ดกลุ่มแรกที่แนะนำให้ใช้ มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดที่ใช้ตัวยาเหมือนกับ “ดิออร์รา 21” โดยเรียงไว้ในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง

                ส่วนเม็ดยาในลำดับที่ 22 – 28 ก็คือ “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดแป้งที่ให้ใช้ในช่วงปลอดฮอร์โมน ระหว่างที่รอต่อยาคุมแผงใหม่

                โดยให้ต้องเริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 หมดแผงเดิมแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

blank

ยี่ห้อ : ดิออร์รา 28 (Diora 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 50 – 80 บาท

blank

ยี่ห้อ : ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 30 – 40 บาท

blank

ยี่ห้อ : โซฟี่ 28 (Sophie 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 85 – 100 บาท

 

                ส่วนยาคุมในลำดับถัดไปที่สามารถนำมาใช้แทน “ดิออร์รา 21” ได้ จะระบุลำดับการใช้ 1 – 28 ไว้ในแผงเช่นกันนะคะ แต่เรียงจากแถวล่างไปหาแถวบน ซึ่งต่างไปจากยาคุมแบบ 28 เม็ดส่วนใหญ่ที่มักจะเรียงจากแถวบนลงไปแถวล่าง

                อีกทั้ง “เม็ดยาหลอก” ของยาคุมยี่ห้อนี้ ไม่ได้เป็นเม็ดแป้ง แต่เป็นยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate เม็ดละ 75 มิลลิกรัมค่ะ

blank

ยี่ห้อ : ริเกวิดอน (Rigevidon)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 60 – 80 บาท

 

                หรืออาจพิจารณาการใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดในกลุ่มถัดไป ซึ่งหาซื้อได้ง่ายและมีราคาย่อมเยา

                แต่เนื่องจากมีเพียงลูกศรกำหนดลำดับการใช้ ไม่มีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์หรือตัวเลข 1 – 28 ไว้ในแผง จึงทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่าค่ะ

blank

ยี่ห้อ : แอนนา (Anna)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 30 – 40 บาท

blank

ยี่ห้อ : อาร์เดน (R-den)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 30 – 40 บาท

 

                ทางเลือกสุดท้าย เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผง จึงมีวิธีใช้คล้ายกับ “ดิออร์รา 21” นั่นคือ ให้เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน

                ต่างกันที่เมื่อใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดหมดแผงแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                แม้จะมีข้อดีที่วิธีการใช้คล้ายเดิม แต่เนื่องจากต้องเริ่มใช้เม็ดยาในส่วนที่มีแถบสีแดงก่อน จึงควรระวังว่าในช่วงเปลี่ยนแผง อาจมีช่วงปลอดฮอร์โมนนานเกินไปจนไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หรือสั้นเกินไปจนทำให้ไม่มีประจำเดือนมาในรอบนั้นหรือเปล่านะคะ

blank

ยี่ห้อ : ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 65 – 69 บาท